Skip to content Skip to footer

2019 m. spalio 07–11 d. ir spalio 14–18 d. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos   Raudėnų struktūriniame teritoriniame padalinyje vyko pradedančiųjų skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiems „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“.
Šie mokymai – tai viena projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ veiklų. Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  #PrisijungusiLietuva.

Danutė Slavinskienė,
Raudėnų bibliotekos bibliotekininkė