Skip to content Skip to footer

SKRIPKAUSKAS, ANTANAS – LIETUVOS PASIPRIEŠINIMO SOVIETŲ IR NACIŲ OKUPACINIAMS REŽIMAMS DALYVIS

∗1904 balandžio 13 Ritinėje, Mažeikių r. 1941 gruodžio 18 Gorkyje (dabar Nižnij Novgorodas), Rusija). Lietuvių rašytojas, spaudos darbuotojas, Lietuvos pasipriešinimo sovietų ir nacių okupaciniams režimams dalyvis. Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Nuo 1926 mokytojavo Šiauliuose, 1930–35 dirbo Telšiuose. 1930–31 redagavo Šiaulių literatų avangardinį žurnalą „Taškas“ (išėjo 2 numeriai), 1932–34 – Telšių savaitraštį „Žemaičių balsas“ (vėliau „Mūsų balsas“), bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Prasidėjus sovietų okupacijai įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto veiklą Vilniuje, rašė pogrindžio leidiniui „Laisvoji Lietuva“ (slapyvardžiu Džiugas). 1941 sovietų saugumui susekus Vilniuje rengiamą Birželio sukilimą, suimtas su 7 bendražygiais ir sušaudytas Gorkio kalėjime. Parašė ir išleido romanus „Jis ir moteris“(1931), „Savanoriai aria“(1936), „Mokytojo dalia“ (1937). Romanuose aukštinama nepriklausomybė, tautiškumas, siužetams būdinga įvykių gausa, staigūs posūkiai, netikėta kompozicija, veikėjų elgesiui dažnai pritrūksta psichologinės motyvacijos. Vienas geriausių lietuvių literatūroje I pasaulinio karo tema parašytų kūrinių „Romanas be moters“ (1932, 2004) išsiskiria novatoriškumu, jame perteikiamos paauglio ribinės patirtys (sovietmečiu šis kūrinys nutylėtas). Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (po mirties, 1997).

APIE A. SKRIPKAUSKĄ

Morkūnienė, Vita. Paminklas į Tėvynę sugrįžusiam tėvui. – Iliustr.: [Šiauliuose prieš Kalėdas vykusioje knygų mugėje buvo pristatyta Antano Skripkausko knyga „Romanas be moters : Epizodas iš Didžiojo karo laikų „(Tai antrasis knygos leidimas; pirmas išleistas 1932 m. Šiauliuose)] // Šiaulių kraštas. – 2004, gruod. 28, p. 5.
■ Politinių represijų pradžia. – Iliustr. [apie Antaną Skripkauską; p. 79 nuotr.] // Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017].  – Kn. 1, P. 78–79.
■ Antanas Skripkauskas
(1904–1941) [žiūrėta 2019-06-15]. Internetinė prieiga;  http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kariuomenes-kurejas-savanoris-skripkauskas-antanas-1904-1941/
Šilaitytė, Asta. Mokytojas, rašytojas, pasipriešinimo dalyvis [žiūrėta 2019-06-10]. Internetinė prieiga: http://www.santarve.lt/aktualijos/kultura/mokytojas-rasytojas-pasipriesinimo-dalyvis/
Eugenijus Žmuida. Antanas Skripkauskas [žiūrėta 2019-06-19]. Internetinė prieiga: //https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Skripkauskas-124441