Skip to content Skip to footer

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ši diena primena mums rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma gimtoji kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.
2019 m. gegužės 7 d. Žadžiūnų bibliotekoje vyko popietė, kurioje  susirinkusius dalyvius bibliotekininkė Ona Skirmantienė supažindino su knygnešystės ir lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu. Manoma, kad spaudos draudimo metu į tautą kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. Tarp jų buvo ir Kalniškių kaime gyvenęs poetas Jonas Krikščiūnas-Jovaras. Dar būdamas piemeniu susipažino su knygnešiais. Iš jų gaudavo knygų, draudžiamos lietuviškos spaudos. Nuo 1896 iki 1904 m. jis gabeno ir platino uždraustą lietuvišką spaudą, kalendorius, maldaknyges ir kt. 1899 m. gabenant knygas rusų caro žandarų buvo peršautas. Platino „Tėvynės sargą“, „Varpą“, „Ūkininką“ ir kitą spaudą Pakruojyje, Rozalime, Pašvitinyje, Linkuvoje, Žeimelyje ir kituose Šiaurės Lietuvos miesteliuose.
Popietės metu dalyviai skaitė tekstus apie lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, apie žymius to meto žmones, atliko užduotis. Bibliotekoje buvo parengta paroda, kurioje lankytojai galėjo išsamiau susipažinti su leidiniais, atspindinčiais knygnešystės ir spaudos draudimo laikotarpį.

Ona Skirmantienė,
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė

 

Komentaras