Skip to content Skip to footer


„Na taip, – neilga ta mūsų gyvenimo šventė…
Kol saulė leisis – gal elnio šuoliais gyventi?
Bet aušrą ir tamsą tik dangui leista nulemti,
o žemėj išminčiai pataria: festina lente…


Vacys Reimeris. Iki saulėlydžio

Šiaulių kraštas turtingas žymiais žmonėmis – rašytojais, poetais, spaudos platintojais ir knygnešiais, tautodailės meistrais. Šiaulių rajone gimė, gyveno ir kūrė bei dabar kuria nemažai iškilių asmenybių: pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojas Laurynas Ivinskis, aušrininkas Jonas Šliūpas, poetai Zigmas Gėlė-Gaidamavičius, Vacys Reimeris, Vytautas Kirkutis, dramaturgai Juozas Grušas, Augustinas Gricius, rašytojai Vidmantė Jasukaitytė, Kazys Almenas, Antanas Budzinskas ir daugelis kitų.

Virtuali paroda „Tai kas lieka širdyje…“ skiriama 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose gimusio poeto, vertėjo Vacio Reimerio 100-osioms gimimo metinėms. Parodą sudaro 6 dalys: „Apie parodą“, „Gyvenimo ir kūrybos kelias“, „Knygos“, „Vacio Reimerio sukurti paveikslai“, „Knygos su autografais ir dedikacijomis Vaciui Reimeriui“, „Literatūra“.

Parodoje naudojama informacija iš Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje sukauptos kraštotyrinės medžiagos „Įžymūs kraštiečiai“ (parengė Rita Nesavaitė). Ekspozicijoje pateikiami leidiniai ir paveikslai saugomi Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje.

Parodą parengė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyr. bibliotekininkė Vida Ragauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Zita Lažinskaitė.

Nuotr. iš: http://reimerisvacys.blogspot.com/2006/04/mano-bii-mini-medus.html

Komentaras