Skip to content Skip to footer

TAŠKŪNAS, VLADAS – SPAUDOS BENDRADARBIS, VISUOMENĖS VEIKĖJAS

1884 kovo 16 Kuršėnuose, Šiaulių r. † 1956 07 26 Laukuvoje. Baigė Žemaičių kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1907. Išvykęs į JAV, dalyvavo žurnalistinėje veikloje, redagavo ,,Darbininką“ (JAV). 1929 m. grįžęs į Lietuvą redagavo ,,Žemaičių prietelių“, klebonavo Vėžaičiuose, Lieplaukėje, Alsėdžiuose. Vokiečių okupacijos metu gelbėjo žydus, buvo pasodintas į kalėjimą ir turėjo būti išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą. Vyskupo Vincento Borisevičiaus išgelbėtas. Nacių internuotas Žemaičių Kalvarijos marijonų vienuolyne. Sovietams okupavus Lietuvą, išvežtas į Sibirą. Grįžo po keleto metų. Bendradarbiavo „Naujojoje Romuvoje“, „Tiesos kelyje“.

APIE V. TAŠKŪNĄ

Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1964. – T.30, p.403–404.
Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius, 2005, p. 256.