Skip to content Skip to footer

„Sibiras…. Siela, kurios kančia nesugniuždė, pakyla dar didingesnė, skausmo sustiprinta… O tie, kurie grįžo, liudija, kad nieko nėra galingesnio už tikėjimą, laisvės troškimą ir meilę Tėvynei.“ (Richard Chenevix Trench).
Birželio 14 d. vakarą, minint Gedulo ir vilties dieną, Meškuičiuose vyko poezijos ir muzikos vakaras, skirtas šiai istorinei datai. Renginį organizavo Meškuičių biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialas (vadovė Loreta Morkūnienė). Tremtinių eiles skaitė moksleivės Adrija Dargužaitė ir Kamilė Gedžiūtė, Meškuičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Alma Čekanauskienė ir šios bibliotekos lankytojos, skaitovės Vitalija Riukienė bei Janina Juozapaitienė. Neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Viltis“ atliko keletą kūrinių (kolektyvo vadovė Rasa Zelbienė). Renginio antra dalis buvo skirta Šiaulių rajono Bazilionų kultūros namų mėgėjų teatro skaitovų grupės ir mišraus vokalinio dueto pasirodymui (vadovai – Birutė Sinkevičienė, Raimondas Sinkevičius).
Meškuitiečiai, buvę tremtiniai ir svečiai, dalyvavusieji poezijos ir muzikos vakare, turėjo galimybę apžiūrėti Meškuičių bibliotekos parengtą fotonuotraukų parodą „ATSĖLINO KLASTINGA VALANDA… (kai mus sukaustęs nešė traukinys, vis plėšdamas tolyn nuo gimto krašto)“ (Eglė Nemunaitė „Mylėti laisvę“). Parodos ekspozicijai nuotraukas iš savo asmeninio archyvo atrinko buvusi tremtinė ir pedagogė Danutė Ivinskienė bei tremtyje gimusi meškuitietė Dalija Ulinskienė, kuri trumpai papasakojo susirinkusiems apie savo šeimos išgyvenimus tremties laikotarpiu Irkutsko srityje, Sibire. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis, pasveikinęs atvykusius į renginį, akcentavo meškuitiečių bendruomenišką požiūrį ir jų sutelktumą, dalyvaujant kultūriniame gyvenime bei pristatant unikalius parodos eksponatus, iškalbingai liudijančius ateinančioms kartoms apie skaudžius visai lietuvių tautai istorinius faktus.
Fotografijų paroda Sibiro tremties tematika Meškuičiuose veiks iki liepos 12 d.

Alma Čekanauskienė,
Meškuičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
Loretos Morkūnienės ir Almos Čekanauskienės nuotraukos

Komentaras