Skip to content Skip to footer

2017 metų lapkričio 10 dieną vyko Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų visuotinis pasitarimas. Pirmojoje pasitarimo dalyje Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė Rita Jakutienė vedė mokymus „Socialinių mokslų informaciniai ištekliai“. Jų metu bibliotekininkės įgijo žinių apie socialinių mokslų srities informacijos išteklius ir prieigos prie jų būdus, paieškos sistemas ir įrankius. Išbandė įvairių knygų paieškas kataloguose, duomenų bazėse, atvirosios prieigos ištekliuose ir kt. Bibliotekininkės gebės planuoti efektyvesnę informacijos išteklių paiešką, vykdyti sudėtingesnes informacinių išteklių paieškos strategijas mokslinės informacijos duomenų bazėse, naudoti informacines technologijas mokslinei informacijai gauti.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Sigita Vaitkaitytė pristatė projekto Kraštotyros ekspedicija: „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ metu įgyvendintas veiklas ir būsimus planus. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklą projekto metu koordinavo vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė, kuri parengė metodiką duomenų fiksavimui ir įvadiniame seminare pristatė pranešimą. Kaip partneriai projekte dalyvavo 22 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniai teritoriniai padaliniai. Ekspedicijų metu bibliotekininkių surinktos informacijos, faktografinės medžiagos apie Šiaulių rajone esančius kryžius pagrindu bus parengti ir suskaitmeninti kraštotyros darbai. Kryžių paveldo medžiaga bus patalpinta į duomenų bazę www.epaveldas.lt.

Antrojoje pasitarimo dalyje bibliotekos direktorė Ingrida Klupšaitė pristatė pranešimą „Bibliotekos veiklos 2018 m. planavimas“. Laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas Almantas Šlivinskas bibliotekininkėms apžvelgė galimų projektinių temų idėjas taip pat supažindino su šiuo metu vykdomais projektais ir jų veiklomis.

Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roberta Rasikienė pateikė pasiūlymus 2018 m. renginiams ir parodoms, kuriuos bibliotekininkės galės įtraukti į renginių planus. Pranešimus apie „2018 m. minėtinas datas ir jubiliejus“ taip pat „Kraštotyrinės veiklos plėtojimas, pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ pristatė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Nesavaitė. Apie svarbiausius fondo komplektavimo ir tvarkymo uždavinius 2018 m. ir perkatalogavimo ir nurašymo aktų formavimą elektroniniame kataloge kalbėjo Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja Albina Černkienė.

Patarimus ir pasiūlymus apie 2017 m. veiklos rodiklių pateikimą ir ataskaitos rengimą pristatė Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyriausioji metodininkė Audronė Kiršinaitė.

Pasitarimo metu pristatyta ir pasveikinta naujoji Bridų bibliotekos bibliotekininkė Milda Vėlavičiūtė-Atkočiūnė. Aptarti einamieji klausimai.

Pasitarime dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus, kuris palinkėjo visoms kultūros įstaigoms kuo glaudžiau bendradarbiauti ir telkti bendruomenes vykdyti gražias ir prasmingas veiklas kartu!

Roberta Rasikienė,
Informacijos ir kraštotyros skyriaus kultūrinės veiklos vadybininkė

Almanto Šlivinsko nuotr.