Skip to content Skip to footer

2019 m. vasario 2 dieną bendruomenės pirmininkė Malvina Stravinskienė sukvietė bendruomenės narius  į ataskaitinį susirinkimą. Susirinkimas vyko Žadžiūnų bibliotekoje, nes kitose patalpose vyksta bendruomenės pastato renovacija. Žadžiūnų bendruomenė įsikurta prieš 15 metų, ją vienija 47 bendruomenės nariai. Susirinkime dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Vaclovas Motiejūnas. Pirmininkė Malvina Stravinskienė pateikė ataskaitą už 2018 metus, revizorė Janina Piščikienė – revizijos komisijos ataskaitą. Pirmininkė pasidžiaugė, kad biblioteka yra stipri bendruomenės pagalbininkė. Bibliotekininkė Ona Skirmantienė aktyviai dalyvauja bendruomenės veikloje.  Susirinkime aptartos Žadžiūnų  kaimo problemos.
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė Ona Skirmantienė supažindino susirinkusius su  reikšmingiausiomis veiklomis bibliotekoje 2018 metais, padėkojo aktyviems bibliotekos lankytojams: Onai Niekiene, Broniui Laikūnui, Daiva Petrevičienei, Gėnei Mejerienei, Janinai Piščikienei, Janinai Povilaitienei. Ji pakvietė bendruomenės narius dar aktyviau dalyvauti bibliotekos veikloje,  jos organizuojamuose renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose, būti aktyviais knygų ir periodikos skaitytojais.
Aktyviausi bendruomenės nariai buvo apdovanoti Padėkomis, jubiliatams įteiktos atminimo dovanėlės.
Tikimės, kad nauji darbai, idėjų paieška bendruomeniniame gyvenime tik dar labiau suvienys bendruomenę.

Ona Skirmantienė,
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė