Skip to content Skip to footer

Žymūs žmonės

ANGLICKIS, STASYS — poetas, prozininkas, vertėjas
Anglickis*1905 m. gruodžio 22 Bernotave (Plungės r.) † 1999 vasario 26 Vilniuje. 1933 VDU baigė germanistikos studijas, mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose. Redagavo literatūros žurnalą „Linija“(1932). Parengė žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai“(1938). Ankstyvajai lyrikai būdinga pesimistinė pasaulėjauta, racionalumas. Vėlesnėje kūryboje pagausėjo socialinių, buitinių, gamtos motyvų. 1954 buvo pašalintas iš rašytojų sąjungos. Prozininko sugebėjimai atsiskleidė autobiografiniame romane „Čiupikai“ (1939, 1990). Išvertė M. Lermontovo „Demoną“(1949), H. Heinės „Kelionių vaizdus“(1953). 1996 įteiktas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.

S. ANGLICKIO KŪRYBA

■ Ant mėlyno kalno: Poezija. — Vilnius: Vaga, 1983. — 248 p. :iliustr.
■ Čiupikai: romanas. — Vilnius: Vaga, 1990. — 453 [ 2] p.: iliustr.
■ Didžioji kančia: Lyrika. — Kaunas: Spaudos Fondas („Viltis“), 1937.
■ Karklai žydi: Eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1969. —116 p.
■ Karvelėli mėlynasis: Eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1992. — 223 p.
■ Kraujo auka: Lirika. — Kaunas: Sakalas („Raidės“ spaustuvė), 1937. — 79 p.
■ Metūgės linksta į saulę: [eilėraščiai]. — Vilnius: Vaga, 1965. — 86 p.
■ Nenusileisk, gražioji saule: Eilėraščiai. —Vilnius: Vaga, 1980. — 136 p.
■ Po atviru dangum: Eilėraščiai. — Vilnius: Valst. grož. literatūros l-kla, 1960. —147 p.
■ Proskynų atžalos: Eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1978. —151 p.
■ Septynios didžiosios nuodėmės: [Eilėraščiai]. — Kaunas: Sakalas (,,Raidės“spaustuvė), 1935. — 62 [2] p.; 1936.
■ Suvirpa žemės pilnatis: Eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1975. — 126 p.
■ Žemė ir želmenys: Rinktinė. — Vilnius: Vaga, 1972. — 243 p.
■ Žiburiuojanti būtis: Eilėraščiai.  — Vilnius: Vaga, 1985. – 126 p.: iliustr.
■ Žingsniai prie sfinkso: lyrika / Stasys Anglickis. — Kaunas: „Sakalo“
b -vė, 1931. — 63 p.
■ Žodis auga iš žemės: Eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1987. —156 p.: iliustr.
***
Žemaičiai. Žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologija / Sur. S. Anglickis. — Kaunas, 1938.
***
■Aš ateisiu tavęs aplankyti:[eilėraščiai] //Dvidešimt poezijos pavasarių. — Vilnius, 1985, p. 58—60.
■Aušrinės žvilgsnis: [eilėraščiai] // Poezijos pavasaris. — Vilnius, 1986, p. 40.
■Genezė; Buvimo detalė: [eilėraščiai] //.Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija.- Vilnius, 1991, t. 1, p. 238-242.
■ Mūsų dangus: [eilėraščiai] // Alyvos šakelė balandžio snape. — Vilnius, 1985, p. 77—79.
■ Nenusileisk, gražioji saule; Žemei: [eilėraščiai] // Mano laikas.-Vilnius, 1987, p. 9.
■ Rytas; Karklų viršūnėm: [eilėraščiai] // Po medžio ir paukščio sparnais. — Vilnius, 1983, p. 83-84.
■ Žodis, augęs iš žemės: [memuarų eskizai] // Varpai. — Klaipėda, 1997, p. 46-63.
■ Žvaigždėtos būsenos: [eilėraščių ciklas] // Lietuvių meilės lyrika. —Vilnius, 1989, p. 145—147.

APIE S. ANGLICKĮ

■ Anglickaitė-Šleževičienė, J.  Gyvenimo burės. — Šiauliai, 2002.
■ Ir aš esu…: Straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą. — Vilnius: Žemaičių kultūros draugija, 1996.—237 p.: iliustr.
■ Kirkutis V. Poetas iš Rašytojų sąjungos buvo pašalintas už tylėjimą // Šiaulių kraštas. — 1996, saus. 18, p. 9, 13.
■ Kubilius V. XX amžiaus literatūra. — Vilnius, 1996, p. 325— 330.
■ Lietuvių enciklopedija. — Boston, 1953, t. 1, p. 174.
■ Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 22, 23.
■ Tarybinių rašytojų autobiografijos. — Vilnius, 1989, p. 11— 25.
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1987, p. 219.
■ Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2001, t.1, p. 517.
■ Žmogus ir laikas: Prisiminimai apie poetą Stasį Anglickį. — Šiauliai, 2000. — 104 p.
***
■ Stasio Anglickio vardas — Kuršėnų pagrindinei mokyklai // Šiaulių kraštas. — 2001, rugs. 22, p. 18.
■Kirkutienė V. Pirmieji ir ne paskutiniai: [Kuršėnų Pavenčių vid. mokykloje įvyko pirmieji Stasio Anglickio literatūriniai skaitymai] // Dialogas. — 2001, geg. 11, p. 13.
■Kirkutis V. Stasio Anglickio atminimui // Literatūra ir menas. — 2001, lapkr. 2, p. 13.
■Rajono Taryboje: [priimtas sprendimas suteikti Kuršėnų pagrindinei mokyklai Stasio Anglickio vardą] // Šiaulių kraštas. — 2001, rugs. 29.