Skip to content Skip to footer

Žymūs žmonės

BAKANAS, HERIKAS — poetas, vertėjas
*1955 m. birželio 4 d. Kuršėnuose. 1978 baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete, dirba „Vagos“ leidykloje. Paskelbė eilėraščių periodikoje, išleido rinkinius „Trys krantai“ (1996). Poezijoje taupiomis priemonėmis, detale, impresija kalbama apie gamtą, individualius žmogaus išgyvenimus. Išvertė senosios egiptiečių, serbų, švedų poezijos, parengė antologiją „Lietuvių sonetas“(1985).

H. BAKANO KŪRYBA
■ Trys krantai: eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1996.—59 p.
■ Lietuvių sonetas/parengė [ir paaišk. parašė] H. Bakanas. — Vilnius: Vaga, 1985.

APIE H. BAKANĄ
■ Kuršėnai. — Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003, p. 287.
■ Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 40.
■ Prėskienis B. Šiaulių krašto literatūros panorama. — Šiauliai, 2003, p. 63—64.
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p.