Skip to content Skip to footer

Юридическая информация

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 — 2013 metų programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

KITI TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo» (PDF, 160 KB)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai (PDF)

Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

Šiaulių rajono savivaldybės sprendimas dėl naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklių patvirtinimo (PDF, 4 MB)

Šiaulių rajono savivaldybės sprendimas dėl naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklių patvirtinimo (priedas „Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 16 metų registravimo bibliotekoje“) (PDF, 329 KB)