Skip to content Skip to footer

2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis numatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojai1816.00
Eur
Vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, koordinatorius
2 darbuotojai1058.00 Eur
Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas
4 darbuotojai1189.00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)32 darbuotojas966.00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)4 darbuotojai958.00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)4 darbuotojai699,00 Eur