Skip to content Skip to footer

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie pažeidimus Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje gali pateikti esami ir buvę Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos darbuotojai ar asmenys, susiję sutartiniais santykiais.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka1 .

PRANEŠTI GALITE APIE:

galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
administracinį nusižengimą;
tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą2 ir atsiųskite ją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@srsvb.lt 
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešąją biblioteką adresu Vytauto g. 1, Kuršėnai, Šiaulių rajonas.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Informacijos ir vadybos skyriaus administracinės ir kultūrinės veiklos organizatorė Rima Vilkienė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 


AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 


1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.