Skip to content Skip to footer

Nemokamos paslaugos

  • Atsakymai į įvairias bibliografines, faktografines ir kitas skaitytojų užklausas.
  • Informacijos teikimas telefonu.
  • Konsultacijos, kaip naudotis katalogais ir kartotekomis.
  • Konsultacijos apie galimus paieškos būdus ir šaltinius.
  • Informacijos suteikimas apie rajono viešosios bibliotekos skyrių, padalinių ir saugyklos fonduose esančius dokumentus.
  • Spaudinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
  • Knygų į namus skolinimas rajono gyventojams per padalinių darbuotojus.
  • Naudojimasis internetu 24-iuose Bibliotekos padaliniuose.
  • Naudojimasis INFOLEX, EBSCO ir kt. informacijos paieškų sistemomis viešojoje bibliotekoje.
  • Renginiai (parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, literatūrinės popietės, kraštotyros konferencijos).