Skip to content Skip to footer

Skaitmeninti darbai

SKAITMENINTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KRAŠTOTYROS DARBAI

Atvertus atgal istorijos puslapį. Pirmosios bibliotekininkės atsiminimai [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų filialas ; vyr. bibliotekininkė Janina Butnorienė. – Ringuvėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų filialas, 2014. – [28] lap. + 1 CD-R garso įrašas ,,Pirmosios bibliotekininkės Elvyros Glodenytės atsiminimai“.

Bazilionai: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bazilionų filialas ; sudarė vyr. bibliotekininkė Marija Jaugelienė. – Bazilionai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bazilionų filialas, 1999. – 31 lap. : iliustr.. – Rankraštinis dokumento originalas spausdintas kompiuteriu. Kraštotyros darbas susegtas segtuve. Tekstas, dokumentai, nuotraukų kopijos vienoje lapo pusėje.. – Tiražas 1 egz.

Daukšaitė, Ona (1945-). Ir gatvė turi gyvenimą [Rankraštis] : Ginkūnų gyvenvietės Žeimių gatvės istorija : [kraštotyros darbas] / tekstų autorius ir sudarytoja Ona Daukšaitė ; tekstą kompiuteriu rinko  Rimvida Linauskienė. – Ginkūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Ginkūnų filialas, 2015. –  52 lap. : iliustr.

Eini…Ir lieka pėdos aiškios [Rankraštis] : Pasakojimas apie Žarėnų krašto gyventoją Leonardą Skėrį, jo pomėgius ir veiklą : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų biblioteka. – Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų filialas, 2004. – [29] p. : iliustr.

Gibaičių kaimo istorija [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas ; [Benita Dabregienė]. – Naisiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas, [2012]. – [46] lap. : iliustr. – Rankraštinis

Išnykę ir nykstantys Voveriškių apylinkės kaimai [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] : [Kušlambalis, Juodenkiai (Juodinkiai), Pumpučiai] / sudarė Inga Kerienė. – Voveriškiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Voveriškių struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 44 p.

Išnykę Kužių seniūnijos kaimai. Vaišnoriai ir Šobliškiai [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / sudarytojai: Augustas Jasiūnas. – Gilaičiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gilaičių struktūrinis teritorinis padalinys : Kužių gimnazija, 2019. – 30 lap.

Išnykęs Kalnelio kaimas [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / vyresn. bibliotekininkė Nijolė Viktoravičienė. – Kužiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kužių struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 25 lap.

Kančių, praradimų keliais. Pasmerktųjų sąstatas [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas, [1999]. – [9] p.

Kelionė į nežinią [Rankraštis]: Onos ir Petro Vaidžiulių tremties istorija iš Sereikių kaimo : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas. –  Naisiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas, 2001. – 52 p.: iliustr.

Malūnai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas. – Šiupyliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas, 2015. – [41] lap. + Vaikų kūryba ,,Malūnai“ [piešiniai] 8 iliustr. lap.

Nykstantis Jaunelių kaimas [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / sudarytoja bibliotekininkė Antanina Petrauskaitė. – Verbūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Verbūnų struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 43 lap.

Nuo Gruzdžių link Šiupylių [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas. – Šiupyliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas, 2014. – [40] p. : iliustr.

Prisiminimai apie išnykusį Čiotlaukės kaimą [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / sudarė vyr. bibliotekininkė L. Pangonienė. – Bubiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bubių filialas, 1999. – 12, [1] p.

Raudėnų krašto išnykę ir nykstantys kaimai [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] : [Bartlaukė, Yniškės, Kybartiškė, Medlaukė, Tarvydžiai, Žemalėnai] / sudarytoja bibliotekininkė Danutė Slavinskienė. – Raudėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Raudėnų struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 85 p.

Raudėnų mokyklos istorijos apžvalga : 1910–1990 metai : [kraštotyros darbas] / darbą parengė Zita Bezarienė. – Raudėnai : Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla, 2012. – 184 p. : iliustr.

Raudėnų praeitis ir dabartis [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų filialas. – Raudėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų filialas, 2006. – [34] lap. : iliustr.

Sesers Editos Reginos gyvenimo istorija : [vienuolės Reginos Teresiutės prisiminimai apie disidentinę veiklą sovietinės okupacijos laikotarpiu] : [kraštotyros darbas] / darbą parengė Zita Bezarienė ; Asta Zmuidinaitė ; kraštotyros būrelio nariai. – Raudėnai : Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyrius. Raudėnų pagrindinė mokykla, 2002. – 37, [70] p. : iliustr..

Sibiras–praeityje. Sibiras–širdyje [Rankraštis] : Tremtinių atsiminimai: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Ringuvėnų struktūrinis teritorinis padalinys. – Ringuvėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Ringuvėnų struktūrinis teritorinis padalinys.

Skerdienos  dorojimas ir sūdymas : respublikinėje kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje, vykusioje Šiaulių raj. Bazilionų krašte 2006 m., surinkta medžiaga : [kraštotyros darbas] / medžiagą surinko ir  parengė Alma Steponavičienė. – Raudėnai : Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla, 2012. – 19 lap. : iliustr.

Smilgių sentikiai: papročiai ir tradicijos [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / sudarė vyresn. bibliotekininkė Rimvida Linauskienė. – Smilgiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Smilgių filialas, 2002. – 9, [26] lap.

Stumbrienė, Birutė. Šiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos istorija [Rankraštis] / sudarė Gruzdžių bibliotekos vedėja Birutė Stumbrienė ; techninis ir meninis apipavidalinimas žemės ūkio technikumo laboranto Petro Stumbrio. – Gruzdžiai, Šiaulių rajonas, [XIX a. antroji pusė – 1968]. – [2 aplankai]

[D. 1] : Šiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos istorija XIX amžiaus antroji pusė – 1944 m. rugpjūtis [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. – Gruzdžiai, [1968]. – 68 lap. : iliustr. – [Darbas atliktas 1968 m. Gruzdžiuose].

[D. 2] : Gruzdžių bibliotekos istorija 1944 m. rugsėjis – 1968 m. [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. – Gruzdžiai, [1968]. – 180 lap. : iliustr. – [Darbas atliktas 1968 m. Gruzdžiuose].

Sustabdytos gyvenimo akimirkos : Danutės Rimkuvienės iš Barysių kaimo prisiminimai : kraštotyros darbas / sudarė Vilma Briedienė. – Meškuičiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Meškuičių struktūrinis teritorinis padalinys, 2017. – 15, [3] lap.

Ščegauskaitė, Lina. Kurtuvėnai: žmonės ir paminklai : Linos Ščegauskaitės diplominis darbas / Lina Ščegauskaitė. – Šiauliai : Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedra, 1997. – 69 lap., iliustr. [90] lap.

Ščegauskaitė, Lina. Nagurskiai ir Kurtuvėnai (Istorinis-Menotyrinis tyrimas) : magistro darbas / Lina Ščegauskaitė. – Šiauliai : Šiaulių Universiteto Dailės fakulteto Tapybos katedra, 2002. – 111 lap. : iliustr.

Šventais protėvių kapų kalneliais ir tėviškės kryžių takais : Verbūnų apylinkių sakralinės vietos [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Verbūnų struktūrinis teritorinis padalinys. – Verbūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Verbūnų struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 30 lap.

Tai pamena seni sodybos medžiai : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas ; sudarė Žarėnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danutė Valančiuvienė; Laima Steponavičienė ; nuotraukos. – Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas, 2006. – 19 lap. : iliustr.. –

Varputėnų pagrindinė mokykla. Metraštis 9.[D. 1] : Varputėnų pagrindinė mokykla : Metraštis 1916 – 2000 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla; metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė- Vozbutienė; Vida Kasparaitė-Bernotienė; Irena Jakaitė- Slavinskienė; Vanda Navickaitė-Grybauskienė; spausdino Irena Katkienė. – Varputėnai: Varputėnų pagrindinė mokykla, 1916 – 2000. – [91] p.: iliustr.

 Varputėnų pagrindinė mokykla. Metraštis [D. 2] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1970 – 1980 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla ; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė -Vozbutienė; Vida Kasparaitė – Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė – Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai : Varputėnų pagrindinė mokykla, 1970-. – [74] p. : iliustr. – Tiražas 1 egz.

Varputėnų pagrindinė mokykla. Metraštis [D. 3] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1980 – 1990 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė – Vozbutienė; Vida Kasparaitė – Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė-Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai : Varputėnų pagrindinė mokykla, 1980–. – [86] p. : iliustr.. – Tiražas 1 egz.

Varputėnų pagrindinė mokykla. Metraštis [D. 4] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1990 – 2000 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla ; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė-Vozbutienė; Vida Kasparaitė-Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė – Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai: Varputėnų pagrindinė mokykla, 1990–. – [44] p. : iliustr.

Zubovų dvaras Bubiuose [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / sudarė vyr. bibliotekininkė L. Pangonienė. – Bubiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bubių filialas, 2007. – 9, [18] p.

Žadžiūnų kaimo praeities ir dabarties atspindžiai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žadžiūnų filialas ; parengė vyr. bibliotekininkė Ona Skirmantienė; nuotraukos Paulinos Keraitės; Janinos Piščikienės; Onos Skirmantienės; Ladislovo Baliūno. – Žadžiūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žadžiūnų filialas, 2015. – 50 lap. : iliustr..

Žadžiūnų mikrorajono išnykusių kaimų istorijos [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / parengė bibliotekininkė Ona Skirmantienė. – Žadžiūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žadžiūnų struktūrinis teritorinis padalinys, 2019. – 48 lap.

Informacijos ir kraštotyros skyrius