Skip to content Skip to footer

Žymūs žmonės

A

Abakas Antanas (g.1961- 09- 29 Medragiuose , Šiaulių r.), poetas. Plačiau>>
Ališanka Eugenijus (g. 1960-02-22 Barnaulas, Rusija), lietuvių poetas, vertėjas, eseistas Plačiau>>
Almenas Kazys Kęstutis (1935-04-11 – 2017-10-07), Lietuvos rašytojas, inžinierius, fizikas Plačiau>>
Alseikienė-Janulaitytė Veronika (1883-05-18 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1971-09-26 Kaune), gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja. Plačiau>>
Ambraška Jurgis (1906-09-19 Kūjėnuose, Kėdainių apskritis – 1945-10-26 Auksučiuose, Gruzdžių vlsč, Šiaulių r.), pedagogas, kalbininkas, vadovėlių autorius. Plačiau>>
Andrulis Domas (1896-04- 28 Juodlaukių k., Kelmės valsč., Raseinių apskr. – 1973-11-31 Šiauliuose), chorvedys, pedagogas, kompozitorius Plačiau>>
Anglickaitė-Šleževičienė Jolanta (1942-2014) Plačiau>>
Anglickis Stasys (*1905-12-22 d. Bernotave, Plungės r. † 1999-02-26 Vilniuje). Plačiau>>
Atkočaitis Vincas (1907-01-26 – 1935-04) Plačiau>>
Avižonis Petras (1875-04-17 Pasvalyje – 1939-10-17 Kaune), gydytojas oftalmologas, parašė disertaciją ir ją apgynė Tartu universitete tema „Lietuvių valstiečių akių ligos ir aklumas Gruzdžių ir lygumų valsčiuose, Šiaulių apskrityje, Kauno gubernijoje”. Plačiau>>
Į viršų

B

Bagdonavičius Vaclovas (Vacys) (g. 1941 m. rugsėjo 2 d. Gervėnuose, Kurtuvėnų valsčius), filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, Vydūno kūrybos tyrinėtojas bei propaguotojas Plačiau>>
Bakanas Henrikas (1955-06-04 Kuršėnuose, Šiaulių r.)Plačiau>>
Balbierius Alis (1954-10-01 Šlepščiuose, Biržų r.) Plačiau>>
Baldžius(Baldauskas) Juozas (1902-12-16 Sodybose, Šiaulių r. – 1962-05-01 Vilniuje)Plačiau>>
Balčiūnas Petras (1950-07-13 Medeikiuose, Biržų r.) Plačiau>>
Baranauskas Augustinas (*1861-08-13 Šiupyliuose, Šiaulių r. † 1923-08-24 ten pat), literatas, knygnešys, tautinio judėjimo dalyvis. Plačiau>>
Baškienė Rima (g. 1960 10 25 Kentriuose, Kelmės r.), inžinierė-technologė, politikos ir visuomenės veikėja. 2000–2004 m. – Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Plačiau>>
Bezaras Antanas (g. 1955 04 26 Abano k., Krasnojarsko krašte, Rusijoje), agronomas, politikos ir visuomenės veikėjas. 2011–2015 m. – Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, nuo 2015 m. – meras. Plačiau>>
Biliūnas Jonas (1879-04-11 Niūronyse, Anykščių vlsč. Utenos apskritis – 1907-12-08 Zakopanėje, Lenkija), XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje, visuomenės veikėjas.Plačiau>>
Bitinaitė Irena ( g. 1964-01-04 Bučiūnuose), poetėPlačiau>>
Bičkienė-Navickaitė Prudencija-Jokūbauskienė (1920-02-06 Lydeikiuose, Meškuičių valsčius – 1993-09-28 Čikagoje, JAV), Lietuvos operos dainininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. Plačiau>>
Boreišienė Birutė Ona (1928 m. gegužės 24 d. Aleniškyje, Stačiūnų valsčius, Šiaulių apskritis – 2018 m. balandžio 30 d. Vilniuje), Lietuvos pedagogė, žurnalistė, redaktorė. Plačiau>>
Bortkevičius Antanas (1835 Žemaitijoje – 1894-07-22 Joniškėlyje, Pasvalio r.), religinių raštų rengėjas Plačiau>>
Bozytė Dalia (g.1960-07-05 Guobiniuose, Lazdijų r.)Plačiau>>
Braziulis Alfonsas (1900-03-08 Laumakiuose, Šiaulių r. – 1982-04-06 Klivlande, JAV)Plačiau>>
Braziulis Alfonsas Vytautas (1900-03-08 Laumakiuose, Šiaulių r. – 1982-04-06 Klivlande, JAV), žurnalistas, visuomenininkas. 1919–1921 m. – Lietuvos kariuomenės savanoris, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis Plačiau>>
Braziūnas Vladas (g. 1952-02-17 Pasvalyje), Lietuvos poetas, vertėjas.Plačiau>>
Briedis Jokūbas (1880-03-30 Gruzdžių vlsč. Rubežninkų kaime (Šiaulių r.), aktorius, režisierius, dramaturgas. Plačiau>>
Brikas Algimantas (g. 1952 01 09 Budvydžių k., Šiaulių r.), žurnalistas, poetas Ališanka Eugenijus (g. 1960-02-22 Barnaulas, Rusija), lietuvių poetas, vertėjas, eseistas Plačiau>>
Budzinskas Antanas (*1940-02-20 d. Šakynoje, Šiaulių r. † 2006-01-01 ten pat), literatas, bibliotekininkas Plačiau>>
Burbaitė Lina (1976-12-01 Vilniuje – 2021-10-24), žurnalistė Plačiau>>
Butkienė -Čekonytė Vladė (*1917-01-19 Gruzdžiuose (Šiaulių r.), †1989-05- 19 Clevelande (JAV), palaidota Karmėlavoje (Kauno r.), poetė, prozininkė. Plačiau>>
Butkus Stasys (1897-03-13 Kurtuvėnuose, Šiaulių r. – 1961-12-11 Niujorke, JAV), žurnalistas, pirmasis oficialiai pripažintas Lietuvos kariuomenės savanoris eilinis. Plačiau>>
Būtautas Arvydas (g. 1974-05-22 Kuršėnuose, Šiaulių r.) Plačiau>>
Į viršų

C

Cinauskas Vytautas (1930-06-06 Pandėlyje, Rokiškio raj. – 2005-06-07 Vilniuje), rašytojas, poetas Plačiau>>

Į viršų

Č

Čepulis Jonas (1925-08-06 Rakandžiuose, Šiaulių r.), biologas, žemės ūkio mokslų kandidatas. Plačiau>>

Į viršų

D

Dabrišius Gintautas (g. 1950-10-10), Lietuvos poetasPlačiau>>
Dambrauskas Vaclovas (1879 09 09 – 1941 06 23 NKVD žiauriai nužudytas, 1941 06 30 palaidotas Kuršėnų bažnyčios šventoriuje), ilgametis Kuršėnų klebonas, Telšių vyskupijos garbės kanauninkas. Plačiau>>
Damkus Vladas (1923), puodžius Plačiau>>
Daunys Stasys (1922-10-14 Auksučiuose, Gruzdžių valsčius – 2011-01-16 Rumšiškėse), Lietuvos etnografas, muziejininkas, poetas.Plačiau>>
Dembskis Vladislovas (1831-05-19 Lepšiuose–1913-11-12 Scratone, JAV, palaidotas Ginkūnuose, Šiaulių r.), publicistas, vertėjas Plačiau>>
Dilpša Jonas (1949-06-13 Žvirblaičiuose, Plungės r.– 1975-03-31 Kuršėnuose) , poetas, pedagogas Plačiau>>
Diubua de Monpere Frederikas (pranc. Frédéric Dubois de Montpereux, 1798 m. – 1850 m.), prancūzų geologas, keliautojas, archeologas, etnografas. Plačiau>>
Dragūnienė Eugenija (1931-11-13 Griniai, Kelmės raj. – 2023-01-03 Kuršėnai, Šiaulių raj.), Šiaulių rajono šviesuolė, politinė kalinė, profesionali konditerė. Plačiau>>
Dryžas Kazys (1876 Šiaulių aps. – 1943-02-07 Filadelfijoje), visuomenės veikėjas, ilgalaikis lietuvių spaudos užsienyje korespondentas. Plačiau>>
Dubickaitė Dalia (1961-05-17 Norkūnuose, Kaišiadorių r.) Plačiau>>
Dzenuškaitė Stasė (g. 1924-10-24 Šeduvoje) Plačiau>>
Į viršų

E

Elinskas Vincas (1864-12-01 –
Plačiau>>
Ermanytė Irena (1937-07-03 Nugarėse, Kuršėnų vlsč., Šiaulių r.), Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Plačiau>>
Į viršų

F

Fledžinskas Jonas (1885 08 12 Skaudvilėje, Tauragės r. – 1965 03 02 Skaudvilėje, Tauragės r.), kooperatininkas, visuomenės ir politikos veikėjas Plačiau>>
Fledžinskas Jurgis (1924-04-27 Ginkūnuose, Šiaulių r. – 1988-08-12 Vilniuje), altininkas, pedagogas, dirigentas. Plačiau>>
Į viršų

G

Gabrėnas Antanas (1922-02-07 Kuršėnuose – 1984-08-10 Kaune), Lietuvos teatro ir kino aktorius, kultūros ir visuomenės veikėjas. Plačiau>>
Galminas Feliksas Plačiau>>
Gaubas Algimantas (g. 1955 06 18 Drąsučiuose, Šiaulių r.), politikos ir visuomenės veikėjas. 2005–2006 m., 2008–2015 m. – Šiaulių rajono savivaldybės meras. Plačiau>>
Gegeckas Pranas (1907-09-24 Šapnagiuose, Šiaulių r. – 1984-05-08 Kaune), poetas Plačiau>>
Gendvila Aloyzas (1848 – 1920-02-12 Gruzdžiuose), savamokslis liaudies menininkas – dievdirbys Plačiau>>
Gendvilas Kostas (1920-05-22 Meškuičiuose ,Šiaulių r. – 2005), tautodailininkas. Plačiau>>
Gerdaitytė Miglutė (g. 1940 01 21 Šiauliuose), gydytoja, Kovo 11-osios Akto signatarė. 1990 –1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė. Plačiau>>
Girnius Vincas (g. 1959 01 22 Betygaloje, Raseinių r.), politikos ir visuomenės veikėjas. 1995–1996 m. – Šiaulių rajono savivaldybės meras. Plačiau>>
Gontytė Genovaitė (1927-02-01 Gruzdžiuose, Šiaulių r. – 1982 Kaune), dainininkė. Plačiau>>
Grajauskas Gintaras (1966-02-19 Marijampolėje), poetas Plačiau>>
Gricius Augustinas (1899-12-24 Šiupyliuose, Gruzdžių vlsč., Šiaulių r. – 1972-02-28 Vilniuje). žurnalistas, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas Plačiau>>
Grušas Juozas (1901-11-29 Žadžiūnuose, Šiaulių r. † 1986-05-21 Kaune), Lietuvos dramaturgas, prozininkas, vertėjas, eseistas, kultūros veikėjas. Plačiau>>
Gėlė (Gaidamavičius) Zigmas (*1894-05-08 Naisiuose, Šiaulių r. † 1912-12-17 Kijeve, palaidotas Sereikiuose, Šiaulių r.), Lietuvos poetas Plačiau>>
Į viršų

I

Ivinskis Laurynas (1810-08-15 Šilalės apylinkėse – 1881-07- 29 Milvyduose, Šiaulių r., palaidotas Kuršėnuose) – lietuvių švietėjas, literatas, leksikografas, pirmojo lietuviško kalendoriaus („Metų skajtlus ukiszas…“) rengėjas ir leidėjas Plačiau>>
Į viršų

J

Jacėnaitė Genovaitė (1933-06-01 Kuršėnuose – 2016-07-22), Lietuvos dailininkė keramikė. Plačiau>>
Jakutis Raimundas (g. 1958 04 16 Grūžiuose, Pasvalio r.), inžinierius-mechanikas, politikos ir visuomenės veikėjas. 2000–2005 m., 2006–2008 m. – Šiaulių rajono savivaldybės meras. Plačiau>>
Janauskas Zigmas (1906-12-07 Kuršėnuose – 1977-10- 11 Toronte, Kanada), dramaturgas. Plačiau>>
Janavičius Vytautas Steponas (1924-01-19 Kaune – 1995-07-27 Sydney’je (Australija), palaidotas Aleksandrijoje, prie Šiaulių Plačiau>>
Janulaitis Augustinas (1878-03-19 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1950-05 -22 d. Kaune), teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, teisės ir literatūros istorikas, politinis veikėjas. Plačiau>>
Janulaitis Juozas (1868-11-02 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1940 Nemakščiuose), kunigas, knygnešys. Plačiau>>
Janulaitis Pranciškus (1874-04-28 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1952 Vladimiro (Rusija) kalėjime), kunigas, knygnešys, laisvės gynėjas. Po Antrojo pasaulinio karo rėmė laisvės gynėjus. 1946 m. suimtas kaip Žemaičių apygardos partizanų ryšininkas, išvežtas į Vladimiro kalėjimą, ten nuteistas ir mire. Plačiau>>
Janulaitytė-Alseikienė Veronika (1883-05-18 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1971-09-26 Kaune), gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja Plačiau>>
Janulaitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė Julija (1880 10 01 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1978 06 18 Kaune), lietuviškos spaudos platintoja Plačiau>>
Janulis Anastazas (1917-04-22 Žeimiuose, Šiaulių r.– 1989-11-15 Kaišiadoryse, palaidotas Šiluvoje), pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Plačiau>>
Jasaitytė Justina (1911-05-25 Lieporiai, Šiaulių r. – 1986-08-06 Vilnius) , Lietuvos dainininkė (sopranas). Plačiau>>
Jasukaitytė Vidmantė (1948-07-10 Pumpučiuose, Šiaulių r. – 2018-07-14 Klaipėdoje), Lietuvos poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės veikėja, signatarė. Plačiau>>
Jazukevičiūtė Dalia ( 1952-06-07 Pageležiuose, Ukmergės r.), Lietuvos žurnalistė, poetė. Plačiau>>
Jonaitytė Aldona (1928-05-04 Jukniuose, Šakynos seniūnija, Šiaulių r.), Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Plačiau>>
Jonuška Alfredas (g. 1965 01 12 Kuršėnuose, Šiaulių r.), ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas. 1995–1996 m. Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 1996–2000 m. – meras. Plačiau>>
Jonynas Antanas A. ( 1953-11-26 Vilniuje) , poetas, vertėjas, Plačiau>>
Jovaras ( Krikščiūnas Jonas) (*1880-01-13 Kalniškiuose, Šiaulių r. † 1967-01-21 Šiauliuose), poetas, knygnešys Plačiau>>
Juozapaitis Jurgis (1942 -06-29 Pykuoliuose, Šiaulių r.), kompozitorius. Plačiau>>
Juozapaitis Vytautas (1936 -12-03 Pykuoliuose (Šiaulių r.), kompozitorius, dirigentas. Plačiau>>
Juras Mykolas Pranciškus (1891- 06-16 Bridai (Šiaulių vlsč.) – 1980-11- 21Putnam (Konektikuto valstija; palaidotas Čikagoje), kunigas Plačiau>>
Jurevičius Mečislovas (1927 10 29 Mimaičiuose, Šiaulių r. – 1999 11 13 Šiauliuose), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, politinis kalinys Plačiau>>
Jurgelevičienė Marija (1948-09-22 Dirgėluose, Šilalės r.), poetė Plačiau>>
Į viršų

K

Kabaila Pranas (1890 08 24 Knašiuose, Šiaulių r. – 1958 05 15 Šiauliuose), Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, pedagogas. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, 1919–1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su Raudonąja armija, bermontininkais, Lenkijos kariuomenės junginiais. Plačiau>>
Kalinas Valerijonas (1916-06-16 Rusijoje, Oriolo gubern. – 1990-01-31 Bazilionuose), tautodailininkas, muzikantas. Plačiau>>
Karbauskis Ramūnas (g. 1969 12 05 Naisiuose, Šiaulių r.), Lietuvos agronomas, verslininkas, ūkininkas, politikas, kultūros mecenatas. 1997–2000 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys. Plačiau>>
Karbauskis Česlovas Vytautas (1944-01-01 Varniuose, Telšių r.), agronomas, Lietuvos Kultūros politikos puoselėtojas, mecenatas. Plačiau>>
Karpis Mauricijus Pranciškus (1749 m. – 1817-10-22 Rėkyva, dab. Šiaulių dalis), Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės, 1794 m. sukilimo veikėjas, publicistas. Plačiau>>
Katiliškis Marius (Albinas Vaitkus) (*1914-09 -26 (13) Gruzdžiuose, Šiaulių r. †1980-12-17 Čikagoje (JAV), prozininkas Plačiau>>
Každailevičiūtė- Zailskienė Ona (1906-11-24 Kuršėnuose), visuomenininkė, vyr. skautininkė. Plačiau>>
Kelmelienė Laima (1957 m. Šiauliuose), keramikė. Parodose dalyvauja nuo 1986 m. Plačiau>>
Kiela Bronius (1917-05-18 Vėjeliškiuose (Panevėžio r. – 1993), poetas, politinis kalinys Plačiau>>
Kiriliauskas Jonas ( 1966-04-14 Skačiuose, Šiaulių rajonas), valstybės tarnautojas, istorikas, pedagogas, rašytojas, Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas. Plačiau>>
Kirkutis Vytautas (1956-05-04 Kuršėnuose), poetas, prozininkas, publicistas. Plačiau>>
Kmita Rimantas (1977-12-22 Šiauliuose), lietuvių poetas, prozininkas, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras. Plačiau>>
Koviera (Kovėra) Jonas (1892 10 26 Dukurniuose, Šiaulių r. – 1931 Kuršėnuose), Lietuvos kariuomenės savanoris. Plačiau>>
Krikščiūnas –Jovaras Jonas (*1880-01-13 Kalniškiuose, Šiaulių r. † 1967-01-21 Šiauliuose), knygnešys Plačiau>>
Krištopaitis Antanas (1921-05- 21 Valdomai, Gruzdžių valsčius – 2011-05-06 Šiauliai. Palaidotas Gruzdžių kapinėse.), Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, etnografas, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Plačiau>>
Kulakauskas Vytautas (g. 1925 m. rugpjūčio 25d. Kuršėnuose – 2000 m. gruodžio 22d. Vilniuje) – krepšininkas, nusipelnęs sporto meistras, nusipelnęs treneris, Lietuvos nusipelnęs kūno kultūros ir sporto darbuotojas. Plačiau>>
Kumpis (Kumpikevičius) Jonas (1895-01-30 Svistapolyje, Šiaulių r. – 1960-06- 14 Vilniuje), architektas. Plačiau>>
Kymantaitė Kazimiera (1909 06 29 Kuršėnai 1999 05 21 Vilnius), lietuvių teatro aktorė, režisierė. Plačiau>>
Kšivickis Liudvikas ((lenk. Ludwik Krzywicki, slapyvardžiai K.R. Żywicki, J. F. Wolski ir kiti, 1859-08-21 Plocke – 1941-06-10.Varšuvoje), Lenkijos pedagogas, sociologas, etnologas, antropologas, ekonomistas, Lietuvos archeologas, piliakalnių tyrinėtojas.Plačiau>>
Į viršų

L

Laucius (Laucevičius) Kazys (1906-04-26 Kuršėnuose, Šiaulių r. – 1942-11-21 sušaudytas Sverdlovske (dabar Jekaterinburgas), teisininkas, fotografas, publicistas, skautų veikėjas.. Išleido fotografijos meno vadovėlį „Fotografuoti gali kiekvienas“ (1933). 1941 06 14 NKVD suimtas ir įkalintas. Plačiau>>
Laurinavičiūtė Karolina (1840 m. Panevėžyje – po 1872), knygnešė Plačiau>>
Lechavičius Jonas (1819-02 21 Vankiuose, Šilalės r. – 1861-12 20 Laukesoje, Zarasų r.), yra išleidęs elementorių „Naujas mokslas skaitymo rašto žemaitiško“, rengęs religinę literatūrą. 1854 m. kunigavo Kuršėnuose Plačiau>>
Lideikis Juozapas (1958-12-12 Ražuose, Šiaulių r. – 1898-09-27 Suginčiuose, Molėtų r.) Plačiau>>
Lideikis Juozas (1858-10-30 Ražuose, Šiaulių r. – 1898-09-15), draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Plačiau>>
Lipskis Stasys ( 1941-07-11 Kuršėnuose), Lietuvos žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas. Plačiau>>
Lipštas Pranas (1841-12-01 Šakynoje, Šiaulių r. – 1900-10-15 Gruzdžiuose, palaidotas Šakynoje), parašė mokslo populiarinimo darbą,1863 m. sukilimo dalyvis Plačiau>>
Lukošaitis Vitalijus (1950-11-28. Kuogastacho kaime, Jakutija – 1986 -05-19. Klaipėdoje. Palaidotas Kurtuvėnų kapinėse.), Lietuvos dailininkas, skulptorius. Plačiau>>
Lukoševičius Jonas (1937-09-04 Kuršėnuose – 2012-03-10), Lietuvos žurnalistas, redaktorius, publicistas. Plačiau>>
Lukošius Balys (1908-06-10 Kuršėnuose – 1987-05-28 d. Vilniuje), aktorius, režisierius, dailininkas. Plačiau>>
Į viršų

M

Marcinkevičius Vidas (1945-08-07 Viskakarčiamėje – 1978-08-10 Vilniuje), poetas Plačiau>>
Marcinkevičiūtė Tautvyda (1955-07-31 Kaune), poetė Plačiau>>
Marčėnas Aidas (1960-09-24 Kaune), poetas, kritikas Plačiau>>
Mataitienė Regina (g. 1959 m. Tauragėje), keramikė. LTS narė nuo 1988 m. Plačiau>>
Matjošaitis-Esmaitis Stasys (1877-11-15 Padrečiuose, Prienų r. – 1949-06-06 Kaune), pedagogas, vadovėlių autorius. 1911–1914 m. mokytojavo Šiupyliuose. Plačiau>>
Matulionis Povilas (1860-09-05 Kupiškyje – 1932-03-15 Aleksandrijos dvare prie Šiaulių), poetas, Lietuvos miškininkas, profesorius, politinis bei visuomenės veikėjas. Plačiau>>
Mejerytė (Mejeraitė) Barbora (*Vainagiuose, Šiaulių r. 1898-12-15 †1982-01-03 Žalpeliuose, Šiaulių r.), prozininkė, kritikė, vertėja, Lietuvos pedagogė, visuomenės veikėja. Plačiau>>
Merkelis Aleksandras (*1907-01-24 Mikaičiuose, Šiaulių r. † 1994-01-11 Niujorke JAV, palaidotas Kaune), literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkasPlačiau>>
Miliauskaitė Nijolė-Bložienė (1950-01- 23 d. Keturvalakiuose, Vilkaviškio raj. – 2002-03-25 Druskininkuose, palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse), Lietuvos poetė, lituanistė. Plačiau>>
Mingilas Balys ( 1894-08-29 Kurtuvėnuose –1958-04-24 Worcesteryje, JAV), dramaturgas Plačiau>>
Mocius Algirdas (1917-05-20 Dapkūnuose, Šiaulių r. – 1999-12-24 Raseiniuose, palaidotas Meškuičių bažnyčios šventoriuje), kunigas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Plačiau>>
Molytė- Lukauskienė Daiva (1967-10-09 Valkininkų GS) , Lietuvos poetė, dailininkė, korespondentė. Plačiau>>
Motuzas Antanas (1899 07 24 Kurauskiuose, Šiaulių r. – 1982 08 21 Čikagoje), aviatorius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. 1919 m. birželio pradžioje įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir buvo išsiųstas į Karo mokyklą, baigęs gavo leitenanto laipsnį. Plačiau>>
Motuzas Stasys (1898-02-04 Valdomuose, Šiaulių r. – 1985-11-22 Bremene, Vokietija), kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis, 1919 m. vadovavo gruzdiečiams kovose su bermontininkais. Plačiau>>
Murka Jonas (1889 10 21 Juodžiūnuose, Kupiškio r. – 1945 11 13 Šiauliuose), pedagogas, vadovėlių autorius. Plačiau>>
Į viršų

N

Normantas Ignas (1872 – 1955, palaidotas Šakynos senosiose kapinėse), daraktorius, knygnešys Plačiau>>

Į viršų

O

Ostrauskas Vytautas (1926-03-02 Bubiuose, Šiaulių r.), gydytojas neuropatologas, medicinos mokslų kandidatas. Plačiau>>
Ozolas Romualdas (1939 01 31 Joniškėlyje, Pasvalio r. – 2015 04 06 Vilniuje), filologas, filosofas, politikas, visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras Plačiau>>
Į viršų

P

Pabrėža Jurgis Ambraziejus (1771-01-15 Večiuose, Skuodo r. – 1849-11-11 Kretingoje), poetas, kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų. Plačiau>>
Pakalniškis Kazimieras (1866-02-22 Gedgaudžiuose, Kretingos r. – 1933-07-01 Raudėnuose, Šiaulių r.) Plačiau>>
Parulskis Sigitas (1965-02-10 Obeliuose, Rokiškio raj.), poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas, vertėjas Plačiau>>
Paulauskas Jonas (1902–1974), pirmasis Lietuvos puodžių karalius. Plačiau>>
Paškūnaitė Leokadija Plačiau>>
Penkauskas Pranas (1889-02-24 Daujočiuose, Šiaulių r. – 1950-12-01 Sigharting, Austrija), kunigas, istorikas, pedagogas, visuomenininkas Plačiau>>
Petravičius Feliksas (1858-08-15 Telšių aps.– 1932-10-14 Raudėnuose, Šiaulių r.) , knygnešys. Plačiau>>
Petryla Pranas (1920 11 22 Sauginiuose, Šiaulių r. – žuvo 1945 04 29 Skobiškėse, Šiaulių r.), karininkas, partizanų grupuotės vadas. Plačiau>>
Pečiulis Viktoras (1855-04-23 Valakuose, Kriukų vlsč., Šiaulių aps. – 1939), knygnešys Plačiau>>
Pečkauskaitė Marija-Šatrijos Ragana (1877-03-08 Medingėnuose, Plungės r. – 1930-07 24 Židikuose, Mažeikių r.), lietuvių rašytoja, prozininkė, vertėja. 1903 – 1904 m. mokytojavo netoli Kuršėnų esančiame mūrų dvare. Plačiau>>
Pinskus Jonas (g. 1959 m. rugsėjo 22d. Kuršėnuose) – sportininkas, irkluotojas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. Nuo 2006 m. darbo partijos pirmininko pavaduotojas. Plačiau>>
Poškienė Regina (1931-09-27 Šėkščiuose), chemikė organikė, chemijos mokslų kandidatė. Plačiau>>
Požėla Vladas (1913-04-01 Lauksodyje, Pakruojo r. – 1997-04-10 Kužiuose, Šiaulių r., palaidotas Ginkūnų kapinėse), kunigas, visuomenės veikėjas, tremtinys. Dirbdamas kalėjimo kapelionu, V. Požėla kiek galėdamas padėjo ir lietuviams, ir rusams, ir žydams 1946 m. remiantis išgalvotais kaltinimais ištremtas į Sibirą. Plačiau>>
Puzinas Borisas (1940-10-14 Gorka, Pskovo sr., Rusija – 2007 Šiauliai), poetas, vertėjas Plačiau>>
Į viršų

R

Radavičiūtė Renata (1976 -03-27 Kėdainiuose), poetė. Plačiau>>
Radeckas Bronius (1918 -06-20 Kuršėnuose – 2014), tautodailininkas (puodžius). Trečiasis Lietuvos puodžių puodžius (1979). 1983 m. tapo Visų amatų dienos laureatu. 1987 m. išrinktas antrojo sąjunginio liaudies meno festivalio laureatu. Plačiau>>
Ramunis Simonas (1916-03- 29 Paukštelių k., Kuršėnų valsč. – 2002) , architektas. Plačiau>>
Račas Mykolas (1829 Vijolių k., Šiaulių r. – 1895 Plungėje) – vargonininkas, chorvedys, kompozitorius. Plačiau>>
Raštikis Stasys (1896 09 13 Kuršėnuose – 1985-05-02 Los Andžele, JAV, 1993-11-22 perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse), karo ir visuomenės veikėjas, publicistas. Lietuvos kariuomenės divizijos generolas. Plačiau>>
Reimeris Vacys (*1921-08-03 Kuršėnuose, Šiaulių r.† 2017-02-06 Vilniuje), Lietuvos poetas, vertėjas, spaudos darbuotojas Plačiau>>
Rimavičius Antanas (1865 10 28 Šakynoje † 1933 07 06 Daugpilyje, palaidotas Rubeniuose), kunigas, skulptorius. Plačiau>>
Rimkus Jaroslavas (1888 11 11 Lipske (Lenkija) – 1976 Bazilionuose, Šiaulių r.), publicistas, pedagogas, dailininkas, etnografas, visuomenės veikėjas. Plačiau>>
Rimkus Vytenis ((g. 1930 m. sausio 17 d. Zatišių vienkiemyje prie Padubysio, Šiaulių raj.) – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius Plačiau>>
Riškus Jonas (1922-12-19 Egėliškėse, Šiaulių r. –2018-02-04 Vilniuje), literatūros tyrinėtojas Plačiau>>
Rupka Jurgis (1839-12-22 Dimšiuose, Šiaulių r. – 1929-12-26 Lygumuose, Pakruojo r.), poetas Plačiau>>
Rupšys Stanislovas (1860-01-17 Kuršėnuose – ), lietuviškos spaudos platintojas Plačiau>>
Ruzgis Juozas (1940-12-04 Akėčiuose, Šakių r. – 1980-07-09 Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose, Šiaulių r.), poetas.
Į viršų

S

Sankūnaitė Elena (gyv. Varniuose, Ariogaloje, Pauparė, knygnešė, daraktorė. Viena pirmųjų knygnešių Šiaulių apskr. 1872 m. žandarų sulaikyta Ariogaloje. Plačiau>>
Skripkauskas Antanas (1904-04-13 Ritinėje, Mažeikių r. – 1941-12-18 Gorkyje (dabar Nižnij Novgorodas), Rusija), pedagogas, prozininkas, kultūros veikėjas. mokytojavo Sereikiuose (Šiaulių r.), Minupiuose, Ariogaloje. Prasidėjus sovietų okupacijai, įsitraukė į Lietuvos aktyvistų fronto organizaciją, buvo pogrindžio laikraščio „Laisva Lietuva“ redakcijos narys ir bendradarbis Plačiau>>
Skėrys Leonardas (g. 1932-06-01 Semeniškėse, Akmenės r. (dabar Šiaulių r.), miškininkas, kraštotyrininkas. Atgimimo laikotarpiu L. Skėrys rinko medžiagą apie ginkluotą 1944–1953 m. pasipriešinimą. Plačiau>>
Slančiauskas Matas (1850-02-21 Trumpaičiuose – 1924-03-11 Trumpaičiuose, palaidotas Rudiškiuose, Joniškio r.), lietuviškos spaudos platintojas Plačiau>>
Slančiauskas Matas (1850-02-21 Trumpaičiuose – 1924-03-11 Trumpaičiuose, palaidotas Rudiškiuose, Joniškio r.), tautosakos rinkėjas, publicistas, poetas. Plačiau>>
Sobutienė, Zita (g. Kuršėnuose), pynėja iš vytelių ir šiaudelių. Plačiau>>
Spudulis Jonas (1860-01-07 Pašvinyje, Šiaulių raj. – 1920 m. liepos 6 d. Tauragėje), gydytojas, aušrininkas, kalbininkas, lietuvių kalbos aritmetikos ir gramatikos terminų kūrėjas. Plačiau>>
Stanelytė Jadvyga (g. 1931 10 29 Pašvinėje, Šiaulių r.), katalikų vienuolė, misionierė, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė Plačiau>>
Stankus Aleksandras (g. 1929 m. Kuršėnuose), tautodailininkas, pynėjas. 1976 m. priimtas į liaudies meno draugiją. Plačiau>>
Stašelis Jonas (slapyvardis Skribliukas, 1884-07 Karpiškiuose, Šiaulių vlsč. – 1938-11-19 Minske), poetas, prozininkas Plačiau>>
Stogis Povilas (1890-06- 24 Kuršėnuose – 2012 -02-18 Šiauliuose), dainininkas. Plačiau>>
Strakšys Adolfas (1937-04-25 Puodkaliuose, Skuodo r.), prozininkas, Lietuvos žurnalistas, publicistas, poetas satyrikas. 1978–1985 m. – Šiaulių rajono laikraščio „Leninietis“ redaktorius. Plačiau>>
Stumbrienė Birutė (1927-05-27 Mašniuose, Pakruojo r. – 2005-08-27 Šiauliuose), bibliotekininkė, bibliografė, Lietuvos laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė. Plačiau>>
Į viršų

Š

Šalkauskas Konstantinas (Kostas) (1880-01-10 Šakynoje, Šiaulių r. – 1949-06-09 Šulaičiuose, Pakruojo r.), Lietuvos kariuomenės savanoris, karininkas. Apdovanotas Savanorių medaliu (1929). Plačiau>>
Šiušis Balys (apie 1860 – ), knygnešys Plačiau>>
Šlepikas Alvydas (1966-01- 27 Videniškiuose, Molėtų rajone), poetas, prozininkas. Plačiau>>
Šliauteris (Šliautaris) Aleksas (1903 03 28 Semeniškėse, Akmenės r. (dabar Šiaulių r.) – 1961 Žarėnuose, Šiaulių r.), Lietuvos kariuomenės savanoris, visuomenininkas Plačiau>>
Šliogeris Vincentas (1832-10-05 Miestališkiuose, Telšių r. – 1904-04-12 Alsėdžiuose, Plungės r.) Plačiau>>
Šliūpas Jonas (1861-03-07 Rakandžiuose, Šiaulių r. – 1944-11-06 Berlyne, 1948 m. palaidotas Čikagoje, JAV), gydytojas, filosofas, Lietuvos politinis, visuomenės veikėjas Plačiau>>
Šliūpas Rokas (1865 06 02 Rakandžiuose, Šiaulių r. – 1959 05 26 Garliavoje, Kauno r.), gydytojas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos platintojas. Plačiau>>
Šliūpas Stanislovas (1859 Rakandžiuose – 1911-03-12 Auksučiuose, Šiaulių r.), ūkininkas, teisininkas, aušrininkas. Plačiau>>
Šliūpienė Apolonija (1920–2006), audėja, tautodailininkė Plačiau>>
Šufinskienė Virginija (1938 Šiauliuose), keramikė Plačiau>>
Šurevičius Vincentas (1818 Žemaitijoje – 1860-12-18 Surviliškyje, Kėdainių r.), religinės literatūros rengėjas Plačiau>>
Į viršų

T

Tamošaitis Rolandas Plačiau>>
Tamošaitis Vaclovas (g. Kuršėnuose), tautodailininkas, medžio drožėjas. Plačiau>>
Taškūnas Vladas (( 1884-03-16 Kuršėnuose – 1956-07-26 Laukuvoje), kunigas, žurnalistas. Plačiau>>
Telksnys Vladislovas (1915-06-01 Runionyse, Molėtų r. – 2018-02-22. Palaidotas Karmėlavos kapinėse), memuaristas, publicistas, dramaturgas. 1941–1941 kalintas soviet, 1943–1944 nacių (Stutthofe). Plačiau>>
Tomonis Mindaugas (1940-08-28 Vilniuje – 1974-11-05 Pavilnyje), poetas, filosofas, kovotojas už Lietuvos laisvę. Buvo kankintas ir nužudytas KGB (sovietų okupantų) kaip kitamintis ir Lietuvos Rezistencijos dalyvis. Plačiau>>
Trečiokas Antanas (1886-10-20 Svėdasuose, Anykščių r. – 1944-01-01 Gruzdžiuose, Šiaulių r.), farmacininkas, visuomenės veikėjas, švietėjas. 1919 m. buvo Gruzdžių valsčiaus valdybos pirmininku, Gruzdžių šaulių būrio valdybos pirmininku, organizavo vietos gyventojus kovai su bermontininkais. Plačiau>>
Tumas-Vaižgantas Juozas (*1869-09-20 Maleišiuose, Anykščių r. † 1933-04-29, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius ir rėmėjas  Plačiau>>
Turauskas Adolfas (1926.01.07 – 2001.06.17), Kuršėnų miesto garbės pilietis, tautodailininkas, visuomenininkas Plačiau>>
Tyčina Anatolis (1897-05-11 Gruzdžiuose – 1986 Minske), dailininkas. Plačiau>>
Į viršų

U

Ugianskis Andrius Matas (1816 Knašiuose – 1870-10-19 Kazanėje (Totorijoje), leksikografas. Plačiau>>
Ugianskis Jonas (1814-06-23 Knašiuose – 1853-08-31 Kaune), vertėjas. Plačiau>>
Ulčinaitė Eugenija (1944-07-09 Vinkšnėnuose, Šiaulių r.), senosios Lietuvos literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtoja, vertėja, pedagogė. Plačiau>>
Usinavičius Jurgis (tikroji pavardė Napalys Augulis) (1932-03-27 Pimpičkų vienkiemyje, Skapiškio vlsč.) , Lietuvos žurnalistas, redaktorius, publicistas, rašytojas. Plačiau>>
Į viršų

V

Vaigauskaitė Danutė (1958-09-05 Kuršėnuose, Šiaulių r.), humanitarinių mokslų daktarė Danutė Vaigauskaitė, Klaipėdos universiteto Menų akademijos teatro katedros vedėja, šalies Mėgėjų teatro sąjungos vadovė Plačiau>>
Vaitkus Feliksas (1907- 06- 20 Čikaga – 1956- 07- 25 Kohler, JAV), JAV lietuvių lakūnas, 1935 09 22 lėktuvu Lockheed L-5B Vega (pavadintu Lituanica II) pakartojo Dariaus ir Girėno skrydį per Atlanto vandenyną, skrisdamas iš Niujorko į Kauną. Plačiau>>
Vaišvila Zigmas (1932-07-24 Dausiškių k., netoli Voveriškių, Šiaulių r. – 2002), tautodailininkas. Plačiau>>
Valsiūnienė Valerija (1907-05-17 Žydeliuose – 1955-09-25 Vilniuje), poetė. Plačiau>>
Vanagas Rimantas (1948-10-10 Pesliuose, Anykščių rajonas), Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas. Plačiau>>
Vasiliauskas Pranciškus (1871-02-22 Gibaičiuose, Šiaulių r. – 1955-03-15 Čikagoje, JAV), lietuviškos spaudos platintojas Plačiau>>
Velbasis Simas (Simonas Jasinskas), ( 1911 -11- 28 Raudėnuose – 1987 07 19 St.Peterburge, FL, JAV), baleto artistas, baleto mokytojas. Buvo Valstybės teatro baleto solistas. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1949 m. apsigyveno JAV, Čikagoje. 1951—1965 m. Čikagoje turėjo savo baleto studiją. Rengė spektaklius Čikagoje, Clevelande, Toronte. Plačiau>>
Velička Pranas (1840–1912 Gruzdžiuose), knygnešys Plačiau>>
Vilimas Stasys (g. Kuršėnuose), švilpukų karalius Plačiau>>
Vireliūnas Antanas (1887-06-20 Vėžionyse, Kupiškio vlsč., Panevėžio apskr. – 1925-07-23 Palangoje), Lietuvos kalbininkas, pedagogas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas. Iki Pirmojo pasaulinio karo A. Vireliūnas mokytojavo Sereikiuose (Šiaulių raj.). Plačiau>>
Visockis Antanas (g. 1941 -07-18 Džiuikiuose, Šiaulių r.), Lietuvos dailininkas tapytojas, pedagogas Plačiau>>
Vitkauskas Vytautas (1935-08-01. Kuršėnuose – 2012-02-18 Šiauliuose. Palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse), lietuvių kalbininkas, daktaras. Plačiau>>
Vizbaras Jonas (1869-02-14 Zūbiškių k., Kupškio r. – 1919-03-27 Liepojoje), lietuviškos spaudos platintojas. Plačiau>>
Vičas Dominykas (apie 1813–1816 Vainute, Tauragės aps. – 1917), knygnešys Plačiau>>
Višinskis Povilas (1875-06-28 Ušnėnuose, Kelmės r. – 1906-04-23 Berlyne, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), lietuvių rašytojas, spaudos darbuotojas, mokytojas, režisierius, lietuvybės propaguotojas, politinis veikėjas, knygnešys, draudžiamosios spaudos platinimo organizatorius. Plačiau>>
Į viršų

Z

Zauka Tomas Algirdas (1899-09-21 Rumiškiuose, Rokiškio r. – 1970-01-21 Kuršėnuose, Šiaulių r.), lakūnas-pilotas, Lietuvos sportinės aviacijos pradininkas. 1919 m. tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Plačiau>>
Zmaila Albertas (1939-01-27 Kemersiuose , Šiaulių r. – 2013 Šiauliuose) , aktorius, skaitovas. Plačiau>>
Į viršų

Ž

Žemaitis Juozas (1894 -12-06 Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r. – 1956 Kaune), veterinarijos gydytojas, Veterinarijos mokslų daktaras. 1928-1938 m. Gruzdžių aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos direktorius. Plačiau>>
Žibikienė Genovaitė (1950 Lyguduose, Šiaulių r.), poetė Plačiau>>
Žiūronas Juozas (1889 -04-01 Kybarčių k., Gruzdžių valsč., Šiaulių r. – 1971-04-15. Čikagoje, Ilinojuje, JAV), pedagogas, dainininkas (baritonas) ir chorvedys Plačiau>>
Į viršų