Skip to content Skip to footer

NEINVENTORINTI KRAŠTOTYROS DARBAI

Neinventorintų kraštotyros darbų parengtų Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  sąrašas

TEMINIAI APLANKAI, METRAŠČIAI, KITI DARBAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

♦Apie biblioteką [Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką] spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos struktūrinius ir teritorinius padalinius spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos, smulkioji produkcija: (lankstinukai, kvietimai, skelbimai)]: [aplankai apie bibliotekas pagal Šiaulių rajono seniūnijas) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Istorija, Etnografija: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Kraštotyra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Kultūra. Menas. Renginiai: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Menas. Architektūra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Naujos bibliotekos statyba: [straipsnių kopijos]/Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.– Šiauliai, 2016 – 2021.
Šiaulių rajonas: Bendrosios žinios: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Šiaulių rajonas: miestai, miesteliai:  [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).
Žymūs žmonės: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–(pildoma iki šių dienų).

∗∗∗

♦Adolfas Strakšys: prozininkas, žurnalistas: [bibliografijos rodyklė / sud. R. Nesavaitė. – Šiauliai, 2002. – 14 p.: iliustr.
Šiaulių rajono bibliotekininkai kraštotyros baruose /sud. R. Nesavaitė. –  Šiauliai, 2004. – 80 p.: iliustr.

Komentaras