Skip to content Skip to footer

Neinventorintų kraštotyros darbų parengtų Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  sąrašas

TEMINIAI APLANKAI, METRAŠČIAI, KITI DARBAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

♦Apie biblioteką [Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką] spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos struktūrinius ir teritorinius padalinius spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos, smulkioji produkcija: (lankstinukai, kvietimai, skelbimai)]: [aplankai apie bibliotekas pagal Šiaulių rajono seniūnijas) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Istorija, Etnografija: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Kraštotyra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Kultūra. Menas. Renginiai: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Menas. Architektūra: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Naujos bibliotekos statyba: [straipsnių kopijos]/Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka.– Šiauliai, 2016 – 2018.
Šiaulių rajonas: Bendrosios žinios: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Šiaulių rajonas: miestai, miesteliai:  [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.
Žymūs žmonės: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.

∗∗∗

♦Adolfas Strakšys: prozininkas, žurnalistas: [bibliografijos rodyklė / sud. R. Nesavaitė. – Šiauliai, 2002. – 14 p.: iliustr.
Šiaulių rajono bibliotekininkai kraštotyros baruose /sud. R. Nesavaitė. –  Šiauliai, 2004. – 80 p.: iliustr.