Skip to content Skip to footer

Struktūra ir kontaktai

Adresas J. Basanavičiaus g. 6,  81183 Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Telefonas  (8 41) 52 51 02
El. paštas info@srsvb.lt
Struktūros schema
(spustelėkite skyriaus pavadinimą)

Direktorė Ingrida Klupšaitė
Telefonas (8 41) 52 51 02, Mob.  8 686 81 671
El. paštas direktore@srsvb.lt

Direktorės gyvenimo aprašymas
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2020 m. užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai (PDF, 200 KB)
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 m. užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai (PDF, 199 KB)
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 m. užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai (PDF, 300 KB)

Direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas
Telefonas (8 41) 52 51 02
El. paštas vadyba@srsvb.lt

Vyresnioji specialistė raštvedybai Rima Vilkienė
Telefonas (8 41) 52  51 02
El. paštas rastine@srsvb.lt

Vyresnioji specialistė ūkio reikalams Dalia Majorovienė
Telefonas (8 41) 50 20 15
El. paštas ukis@srsvb.lt

Fondo komplektavimo ir tvarkymo skyrius užtikrina viešosios bibliotekos ir struktūrinių teritorinių padalinių fondų atnaujinimą, užsako dokumentus, inventorina ir formuoja komplektavimo apskaitos dokumentus, naudojant LIBIS programą. Skyrius pildo elektroninio katalogo duomenų bazę naujai gautų dokumentų bibliografiniais įrašais, organizuoja teritorinių struktūrinių padalinių fondų rekatalogavimo darbus.

Vedėja Albina Černikienė
El. paštas komplektavimas@srsvb.lt

Vyriausioji bibliotekininkė Lida Smulkytė
El. paštas fondas@srsvb.lt

Vyresnioji bibliotekininkė Lina Keliuotienė
El. paštas katalogavimas@srsvb.lt

Telefonas  (8 41) 52 38 02

Informacijos ir kraštotyros skyrius kaupia, sistemina, analizuoja, populiarina informacinius leidinius ir rašytinius dokumentus apie Šiaulių rajoną, jo istoriją, kultūrą, žymius žmones. Rengia naujai gautų leidinių, nepublikuotų kraštotyros darbų parodas, kasmet sudaro Šiaulių rajono jubiliejinių datų kalendorius. Bibliotekai įsijungus į LIBIS Analizinės bibliografijos posistemį, rengiami  vietinės spaudos ir dokumentų straipsnių įrašai.

Skyriaus vedėja Roberta Rasikienė
(nėštumo ir gimdymo atostogose iki 2021-12-23)
Telefonas (8 41) 52  51 02
El. paštas kultura@srsvb.lt

Vyriausioji bibliotekininkė projektinei veiklai Vilija Jaškauskienė
Telefonas (8 41) 52 51 02
El. paštas projektai@srsvb.lt

Vyriausioji bibliografė Zita Lažinskaitė
Telefonas (8 41) 50 20 15
El. paštas bibliografija@srsvb.lt

Kultūrinių veiklų koordinatorius ir organizatorius Laurynas Švambaris
Telefonas (8 41) 52  51 02
El. paštas krastotyra@srsvb.lt

Vyriausioji metodininkė Loreta Motuzienė
Telefonas (8 41) 52  51 02
El. paštas metodinis@srsvb.lt

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Šarūnas Gruzdys
El. paštas sarunas@srsvb.lt

Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Jonas Bugaila
Telefonas (8 41) 50 20 15
El. paštas itinzinierius@srsvb.lt

Pirmininkė Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vedėja Joneta FIlinskė  
Tel. (841) 58 13 60
El. paštas kursenubiblioteka@gmail.com

Sekretorė Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Liongina Šufinskienė
Tel. (841) 55 92 15
El. paštas  gruzdziu.biblioteka@gmail.com

Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė
El. paštas gruzdziu.biblioteka@gmail.com

Tel. (841) 55 92 15

Tarybos pirmininkas Albina Černikienė, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Fondo  komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja.
Telefonas (8 41) 52 38 02

El. paštas komplektavimas@srsvb.lt

Nariai:
Vitolda Dovidauskienė
, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;
Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys;
Česlovas Greičius, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
Ieva Poškutė, Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narė;
Ekaterina Prakapene, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Norminiai dokumentai

Posėdžių protokolai