Skip to content Skip to footer

Šiaulių rajono garbės piliečiai; Kuršėnų m. garbės piliečiai

ŠIAULIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIAI

2018 metų vasario 16 d. inauguruotas pirmasis Šiaulių rajono garbės pilietis. Juo tapo  VYTENIS RIMKUS (1930–2020), dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius emeritas, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

2019 metais  Šiaulių rajono garbės piliečiu tapo RAMŪNAS KARBAUSKIS, politikas, mecenatas.

2020 metais Šiaulių rajono garbės pilietė tapo EUGENIJA DRAGŪNIENĖ (1931–2023),  Šiaulių rajono šviesuolė, politinė kalinė, profesionali konditerė.

2021 metais Šiaulių rajono garbės piliečiu tapo FELIKSAS RUDZINSKAS,  Kuršėnų šeimos namų direktorius.

2022 metais Šiaulių rajono garbės piliečiu tapo VYTAUTAS KIRKUTIS,  rašytojas.

2023 metais Šiaulių rajono garbės piliečiu tapo ANTANAS GRICIUS, sporto treneris.

KURŠĖNŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIAI

1981 metais Kuršėnų garbės piliečiu tapo VACYS REIMERIS (1921−2017), poetas vertėjas, spaudos darbuotojas.

2002 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiu tapo ADOLFAS TURAUSKAS (1926–2001), tautodailininkas.

2004 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiais tapo BRONIUS RADECKAS, tautodailininkas ir VYTAUTAS VITKAUSKAS (1935–2012), Lietuvos kalbininkas, leksikografas, redaktorius.

2005 metais Kuršėnų miesto garbės pilietė tapo SIGITA LUKIENĖ, mokytoja metodininkė, kraštotyrininkė, tautodailininkė.

2006 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiu tapo STASYS LIPSKIS, Lietuvos žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas.

2008 metais Kuršėnų miesto garbės pilietė tapo GENOVAITĖ JACĖNAITĖ (1933–2016), dailininkė keramikė.

2010 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiu tapo ALGIMANTAS GAUBAS, politinis veikėjas.

2014 metais  Kuršėnų miesto garbės piliečiu tapo VYTAUTAS KIRKUTIS, rašytojas.

2018 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiu tapo SIEGFRIED LOGALL, Vokietijos pilietis. Kuršėnų miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį ir pasiaukojamą darbą teikiant paramą Kuršėnų miesto įstaigoms, gyventojams, Kuršėnų miesto vardo garsinimą užsienyje ir tarptautinių ryšių plėtrą.

2020 metais Kuršėnų miesto garbės piliečiais tapo PETRAS VALSKYS (1953 07 31–2023 12 26), teatro režisierius ir LEONTINA VALSKIENĖ (1955 09 21–2020 10 15), teatro režisierė.