Skip to content Skip to footer

ZIGMO GĖLĖS PREMIJOS LAUREATAI

Poetas Zigmas Gaidamavičius-Gėlė (1894–1912) gimė ir augo Naisių dvare. Palaidotas Sereikiuose. 1987 m. poeto Z. Gėlės gimtajame name įkurtas Literatūros muziejus. 1977 m. kolūkis „Už taiką“, vadovaujamas Česlovo Karbauskio, buvo įsteigęs Zigmo Gėlės premiją už sėkmingiausią metų poezijos debiutą. Dabar premija teikiama per „Poezijos pavasario“ festivalį. Nuo 1992 m. Zigmo Gėlės premiją skiria Šiaulių rajono savivaldybė.

1977 m. VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ.
Jasukaitytė, Vidmantė. Ugnis, kurią reikia pereiti: eilėraščiai / Vidmantė Jasukaitytė. – Vilnius: Vaga, 1976.– 78 p. – (Pirmoji knyga).

1978 m. ANTANAS A. JONYNAS.
Jonynas, Antanas A. Metai kaip strazdas: eilėraščiai / Antanas A. Jonynas. – Vilnius: Vaga, 1977. – 92, [2] p. – (Pirmoji knyga).

1979 m. RIMANTAS VANAGAS.
Vanagas, Rimantas. Autobiografijos pradžia: eilėraščiai / Rimantas Vanagas. – Vilnius : Vaga, 1978. – 66, [1] p. – (Pirmoji knyga).

1980 m. VIDAS MARCINKEVIČIUS.
Marcinkevičius, Vidas. Žalumos kodas: eilėraščiai / Vidas Marcinkevičius. – Vilnius: Vaga, 1979. – 151 p.

1981 m. PETRAS BALČIŪNAS.
Balčiūnas, Petras
.Takažolė: [eilėraščiai] / Balčiūnas Petras. – Vilnius: Vaga, 1980. – 97 p.

1982 m. DALIA DUBICKAITĖ.
Dubickaitė, Dalia. Noriu paklausti / Dubickaitė Dalia. – Vilnius: Vaga, 1981. – 62 p. 

1983 m. GINTAUTAS DABRIŠIUS.
Dabrišius, Gintautas. Vienplaukis prie plento: eilėraščiai / Gintautas Dabrišius. – Vilnius: Vaga, 1982. – 53 p.

1984 m. VLADAS BRAZIŪNAS.
Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai / Vladas Braziūnas. – Vilnius: Vaga, 1983. – 63 p.

1985 m. TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ.
Marcinkevičiūtė, Tautvyda.
Gyvybės graužatis: eilėraščiai ir poema / Tautvyda Marcinkevičiūtė. – Vilnius: Vaga, 1984. – 61 p. –  (Pirmoji knyga). – Su aut. autogr. Šiaulių r. CB (Šiaulių r. SVB : 3-1991)

1986 m. NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ.
Miliauskaitė, Nijolė. Uršulės S. portretas / Nijolė Miliauskaitė. – Vilnius: Vaga, 1985. – 83, [2] p. – (Pirmoji knyga).

1987 m.  ALIS BALBIERIUS. 
Balbierius, Alis.
Delno irklas / Alis Balbierius. – Vilnius: Vaga, 1986. – 63 p. – (Pirmoji knyga)

1988 m. MARIJA JURGELEVIČIENĖ.
Jurgelevičienė, Marija,
Dvišalis eismas / Marija Jurgelevičienė. – Vilnius: Vaga, 1987.

1989 m. AIDAS MARČĖNAS.
 Marčėnas, Aidas
. Šulinys / Aidas Marčėnas. – Vilnius: Vaga, 1988.

1990 m. DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ.
Jazukevičiūtė, Dalia.
Atsisveikinimai: eil. / Dalia Jazukevičiūtė. – Vilnius: Vaga, 1989. – 108, [1] p. – (Pirmoji knyga). – ISBN 5-415-00451-3

1991 m. SIGITAS PARULSKIS.
Parulskis, Sigitas. Iš ilgesio visa tai / Sigitas Parulskis. – Vilnius: Vaga, 1990. – 127, [1] p. – (Pirmoji knyga). – ISBN 5-415-00829-2

1992 m. EUGENIJUS ALIŠANKA.
Ališanka,  Eugenijus. Lygiadienis / Eugenijus Ališanka. – Vilnius: Vaga, 1991 / Eugenijus Ališanka. – Vilnius: Vaga, 1992 (Kaunas: Aušra, 1991). – 108, [2] p.; 16 cm. – (Pirmoji knyga. PK). – ISBN 5-415-00901-9  

1993 m. VYTAUTAS CINAUSKAS.
 Cinauskas, Vytautas. Kad būtume šalia / Vytautas Cinauskas. – Vilnius: Vaga, 1992. – 77, [1] p. – ISBN 5-415-00944-2 

1994 m. GINTARAS GRAJAUSKAS.
Grajauskas, Gintaras. Tatuiruotė / Gintaras Grajauskas. – Vilnius: Vaga, 1993. (Kaunas: Aušra). – 111 [1] p. –  Su aut. autogr. B. Stumbrienei (Šiaulių rajono savivaldybės VB).

1995 m. VYTAUTAS KIRKUTIS.
Kirkutis, Vytautas. Atotakos / Vytautas  Kirkutis. – Šiauliai: Saulės delta, 1994. – 55 p.: iliustr.

1996 m. DALIA BOZYTĖ.
Bozytė,  Dalia.
Niekieno žemė / Dalia Bozytė. – Vilnius: Pozicija, 1995. (Vilnius : UAB „Pozicija“ sp.). – 78 p.: portr. – Su autorės autografu bibliotekos skaitytojams (ŠRSVB[3-C1253]). – ISBN 9986-9004-4-1 

1997 m. IRENA BITINAITĖ.
Bitinaitė, Irena. Provincijos ruduo / Irena Bitinaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. – 91, [3] p.: portr. – Su autorės autografu Šiaulių rajono centrinės bibliotekos bibliografijos skyriui (ŠRSVB[3-C1426]). – ISBN 9986-39-003-6 

1998 m. ALVYDAS ŠLEPIKAS.
Šlepikas, Alvydas. Taika tavo kraujui / Alvydas Šlepikas.– Vilnius: Scena, 1997. – 76, [4] p. – ISBN 9986-412-10-2 

1999 m. MINDAUGAS VALIUKAS.
Valiukas, Mindaugas. Mėnulio keramika / Mindaugas Valiukas. – Kaunas: Nemunas, 1998. – Kaunas: Nemunas, 1998 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 67 p. – („Nemuno“ leidinys; Nr. 41). – Su aut. autogr. (Šiaulių rajono savivaldybės VB). – ISBN 9986-411-26-2

2000 m. RIMANTAS KMITA.
Kmita, Rimantas. Nekalto prasidėjimo: eilėraščiai / Rimantas Kmita. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999 (Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). – 95, [1] p. ; 17 cm. – (Pirmoji knyga: PK) – ISBN 9986-39-124-5

2001 m. LINA BURBAITĖ.
 Burbaitė, Lina. Autostrada Titikaka-Plateliai / Lina Burbaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000 (Vilnius: Petro ofsetas). (Vilnius: Petro ofsetas). – 94, [2] p. ; 17 cm. – (Pirmoji knyga: PK) – ISBN 9986-39-153-9

2002 m. RENATA RADAVIČIŪTĖ. 
Radavičiūtė, Renata. Skersvėjis / Renata Radavičiūtė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001 (Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos b-vė). – 76, [2] p. ; 17 cm. – (Pirmoji knyga: PK) –ISBN 9986-39-186-5

2003 m. DAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ.
Molytė-Lukauskienė, Daiva.
Natiurmortas su gudobelės šaka: eilėraščiai / Daiva Molytė-Lukauskienė; [dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002 (Vilnius: Sapnų sala). – 79, [1] p.: iliustr. – ISBN 9986-39-253-5

2004 m. NIJOLĖ DAUJOTYTĖ.
Daujotytė, Nijolė. Vienmečiai augalai: eilėraščiai / Nijolė Daujotytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos b-vės sp.). – 83, [1] p. – ISBN 9986-39-293-4

2005 m. DONATAS PETROŠIUS.
Petrošius, Donatas. Iš tvermės D: eilėraščiai / Donatas Petrošius. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004 (Vilnius: Sapnų sala). – 85, [1] p. – (Pirmoji knyga: PK). – ISBN 9986-39-350-7

2006 m. JURGITA BUTKYTĖ. 
Butkytė, Jurgita. Voratinkliais apsigobusios : eilėraščiai / Jurgita Butkytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 (Kaunas: Mažoji poligrafija). – 95, [1] p. ; 20 cm. – (Pirmoji knyga : PK). –7 ISBN 9986-39-388-4

2007 m. DALIA BIELSKYTĖ.
Bielskytė, Dalia. Raudona: eilėraščiai / Dalia Bielskytė ; [iliustracijų dailininkas Arūnas Mėčius]. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006 (Klaipėda: S. Jokužio l-kla-sp.). – 86, [3] p.: iliustr.; 17 cm. – Virš. aut. nenurodyta. – ISBN 9986-31-168-3

2008 m. PETRAS P. GINTALAS.
Gintalas, Petras P. (1983–2002). Einu namo: [eilėraščiai, proza] / Petras P. Gintalas; [sudarytoja ir redaktorė Janina Riškutė; autoriaus piešiniai ir nuotraukos]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Kaunas: Aušra). – 142, [1] p.: iliustr.; 20 cm. – ISBN 978-9986-39-507-2

2009 m. GVIDAS LATAKAS.
Latakas, Gvidas. Kol išsiris varniukai: [eilėraščiai] / Gvidas Latakas. – Kaunas : Savaitraštis „Nemunas“, 2008 (Kaunas: Judex). – 95, [1] p. – ISBN 978-9986-411-65-9

2010 m. VYTAUTAS STANKUS.
Stankus, Vytautas.
Vaikščiojimas kita ledo puse: [eilėraščiai] / Vytautas Stankus. – [Kaunas] : Savaitraštis „Nemunas“, 2009. – 59, [4] p. – ISBN 978-9986-411-73-4

2011 m. MINDAUGAS NASTARAVIČIUS.
Nastaravičius, Mindaugas. Dėmėtų akių: eilėraščiai / Mindaugas Nastaravičius. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Vilnius: Petro ofsetas). – 95, [1] p.; 20 cm. – (Pirmoji knyga: PK). – ISBN 978-9986-39-639-0

2012  m. ILZĖ BUTKUTĖ.
Butkutė, Ilzė.
Karavanų lopšinės: eilėraščiai / Ilzė Butkutė. – Vilnius: Tyto alba, 2011 (Vilnius: Spauda). – 62, [2] p. – (Nauji vardai : NV). – SBN 978-9986-16-808-9 

2013 m. ERNESTAS NOREIKA. 
Noreika, Ernestas. Povų ežeras: [eilėraščiai] / Ernestas Noreika; [dailininkė Olga Dedova]. – Vilnius: Naujoji Romuva [i.e. „Naujosios Romuvos“ fondas], 2012 (Vilnius: Petro ofsetas). – 53, [3] p.: iliustr. – ISBN 978-609-8035-17-9

2014 m. AUGUSTINAS DAINYS
Dainys, Augustinas. Akys girdi sielagėlę: eilėraščiai / Augustinas Dainys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013 (Vilnius: Standartų sp.). – 222, [2] p.: iliustr. – Su aut. autogr. Šiaulių rajono SV bibliotekai (ŠRSVB). – ISBN 978-9986-39-760-1

2015 m. VITALIJA PILIPAUSKAITĖ-BUTKIENĖ
Pilipauskaitė, Vitalija. Kvėpuoju: eilėraščiai / Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2015] (Vilnius: Standartų sp.). – 143, [1] p. (Pirmoji knyga: PK).– ISBN 978-9986-39-858-5

2016 m. JURGITA JASPONYTĖ
Jasponytė, Jurgita. Šaltupė: eilėraščiai / Jurgita Jasponytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas). – 117, [2] p. – (Pirmoji knyga : PK). – ISBN 978-9986-39-812-7

2017 m. MANTAS BALAKAUSKAS
Balakauskas, Mantas. Roma: eilėraščiai / Mantas Balakauskas. — Vilnius: Versus aureus, 2016. – 61, [3] p. – ISBN 978-9955-34-621-0

2018 m. DOVYDAS GRAJAUSKAS
Grajauskas, Dovydas.
Apie reiškinius: eilėraščiai / Dovydas Grajauskas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2017] (Vilnius: Spauda). – 111, [1] p.– (Pirmoji knyga: PK). – ISBN 978-9986-39-958-2

2019 m. T0MAS VYŠNIAUSKAS
Vyšniauskas, Tomas. Įelektrinto piemens: [eilėraščiai] / Tomas Vyšniauskas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018. – 120, [5] p.: iliustr. – ISBN 978-609-8092-63-9 

2020 m. IEVA RUDŽIANSKAITĖ
Rudžianskaitė, Ieva
. Kita: eilėraščiai / Ieva Rudžianskaitė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2019. – 69, [4] p. – ISBN 978-609-8092-75-2

2021 m. IEVA TOLEIKYTĖ
Toleikytė, Ieva
. Raudonas slidus rūmas: eilėraščiai / Ieva Toleikytė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020 (Vilnius: Petro ofsetas). – 65, [4] p.: iliustr. – ISBN 978-609-480-168-6

2022 m. DOMINYKAS NORKŪNAS
Norkūnas, Dominykas
. Tamsa yra aštuonkojis: eilėraščiai / Dominykas Norkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2021]. – 68, [2] p. – ISBN 978-609-480-289-8

2023 m. BIRUTĖ GRAŠYTĖ-BLACK
Grašytė-Black, Birutė
. Sumokėjau alyvmedžio lapais : eilėraščiai / Birutė Grašytė-Black. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2022]. – 62, [2] p.. – (Pirmoji knyga). – ISBN 978-609-480-324-6. – UDK 821.172-1