Skip to content Skip to footer

Veiklos sritys

Misija

Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešoji biblioteka – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir informacijos įstaiga, kurios misija – teikti nemokamas į vartotoją orientuotas kultūrines, informacines ir kraštotyros sklaidos paslaugas, užtikrinti kokybiškos informacijos paiešką, prieinamumą ir pateikimą visoms visuomenės grupėms, puoselėti skaitymo kultūrą, aktyviai dalyvauti informacinės ir žinių visuomenės kūrimo procese, siekiant padėti nuolatiniam gyventojų mokymuisi ir tobulėjimui, prisidedant prie skaitmeninės ir tuo pačiu socialinės atskirties mažinimo.

Veiklos sritys

Rajono gyventojų bibliotekinis-informacinis aptarnavimas, konsultavimas, mokymas;
Dalyvavimas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) kūrime ir sklaidoje, pateikiant informaciją apie Šiaulių rajoną;
Metodinės pagalbos rajono bibliotekoms teikimas;
Gyventojų bibliotekinių ir skaitymo poreikių tyrimai;
Leidybinė veikla;

Visose rajono bibliotekose:

universalaus dokumentų fondo formavimas ir priežiūra,
skaityklų erdvės suteikimas mokymuisi, savišvietai,
interneto prieigos plėtra ir efektyvus jos panaudojimas,
renginių ir parodų organizavimas, edukacinės veiklos,
kraštotyros dokumentų kaupimas, rengimas, sklaida,
knygnešystės paslaugos neįgaliesiems,
bendravimas ir bendradarbiavimas su vartotojais, įvairiomis įstaigomis, organizacijomis.