Skip to content Skip to footer

Vytauto Vitkausko premija

Kalbininkas Vytautas Vitkauskas (1935−2012) gimė Kuršėnuose, palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse. Lietuvių tarminės leksikografijos pradininkas. Habil. dr. (hum. m., 1999). 1958 baigęs Vilniaus universitetą iki 2005 dirbo Lietuvių kalbos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas), 1990–2003 Žodynų skyriaus vadovas. 1979–2007 dėstė Lietuvos konservatorijoje (nuo 2004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija); profesorius (2001). „Lietuvių kalbos žodynui“ užrašė apie 65 tūkstančius įvairių tarmių žodžių.
Premiją, skirtą Šiaulių rajono filologams, Vytautas Vitkauskas įsteigė 2005 metais savo paties lėšomis. Po trejų metų jos finansavimą perėmė Šiaulių rajono savivaldybė.
Premijos tikslas – skatinti Šiaulių rajono moksleivių-jaunųjų filologų kūrybiškumą, aktyvinti jaunuosius filologus imtis nagrinėti aktualius lietuvių kalbos bei literatūros klausimus, mokyti kurti ir analizuoti prozos tekstus, tęsti 2005 metais kalbininko Vytauto Vitkausko pradėtą tradiciją.