Skip to content Skip to footer

DAMBRAUSKAS, VACLOVAS – GARBĖS KANAUNINKAS, VISUOMENININKAS

1879 rugsėjo 9†1941 birželio 23 NKVD žiauriai nužudytas, 1941 06 30 palaidotas Kuršėnų bažnyčios šventoriuje). Ilgametis Kuršėnų klebonas,  Telšių vyskupijos garbės kanauninkas. Kunigu įšventintas 1910 m. 1924 m. paskirtas į Kuršėnus, subūrė „Angelaičių“ būrelį, „Pavasarininkų“ draugiją. Jo iniciatyva rinktos aukos ir 1925–1933 m. Kuršėnuose pastatyta nauja Romos katalikų bažnyčia, kuri tebestovi ir šiandien. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir bombarduojant Kuršėnus, gyventojai
išbėgo į kaimus, o kanauninkas V. Dambrauskas pasiliko, teikė sužeistiesiems sakramentus, laidojo mirusiuosius, saugojo bažnyčią. 1941m. birželio 25 d. keli vietiniai milicininkai suėmė kleboną ir nušovė Kuršėnų dvaro parke. Pokario metais tikintieji kunigo nužudymo vietoje pastatė medinį kryžių, kuris apie 1950 m. buvo nugriautas. 1990 m. pastatytas naujas kryžius, kuris tebestovi ir žmonėms primena šiurpią tragediją. Kunigas V. Dambrauskas buvo viena ryškiausių asmenybių miesto gyvenime, aktyviai dalyvavusių švietimo ir kultūrinėje veikloje, simbolizuojančių bažnyčią ir jos įtaką to meto visuomenei.

APIE V. DAMBRAUSKĄ

Kiriliauskas J., Tamošaitis R. „Kuršėnų kunigas kanauninkas V. Dambrauskas (1879-1941)”. – Kuršėnai, „Alfredo l-kla“, 2001, p. 59.
Vasiliauskienė, Aldona. Kunigų kankinių atminimui / XXI amžius, 2011 m. birželio 23 d., Nr. 48  (1928).
Vaclovas Dambrauskas, Kuršėnų klebonas, kanauninkas (1878-1941) [žiūrėta 2019-06-09]. Internetinė prieiga: http://angelorum.lt/xxa-tikejimo-liudytojai/vaclovas-dambrauskas-1878-09-21-1910-06-1941-06-25/