Skip to content Skip to footer

DEMBSKIS VLADISLOVAS – VERTĖJAS, PUBLICISTAS

1831 m. gegužės 19 Lepšiuose, Joniškio r.†1913 m. lapkričio 12 Scrantone, JAV, palaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių. Mokėsi Raseiniuose, Šiauliuose.1860 m. baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Žemaitijoje – vikaravo Varniuose, Plungėje, Ylakiuose ir Kražiuose.
Aktyviai dalyvavo 1863 metų sukilime.

V.DEMBSKIO KŪRYBA

Iš ko kyla melai ir visokios skriaudos žmonijoje (1899).
Imtynės varguolių su bagočiais (1900).
Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo viliugu lietuvystės? (1901).
Kankintojai ir kankintiniai už mokslą (1905).
Inkvizicija, arba Atpirkimas žmonių nuo šėtono (1909).

APIE V. DEMBSKĮ

Jonas Šliūpas ir kt. Kunigas Vladislovas Dembskis. Jo gyvenimas, raštai ir darbai. – New York, 1916.