Skip to content Skip to footer

GĖLĖ-GAIDAMAVIČIUS – POETAS

1894 m. gegužės 8 d.

Naisiuose (Šiaulių r.) gimė Zigmas GĖLĖ (tikr. Gaidamavičius), lietuvių poetas. Mirė 1912 12 17 Kijeve, palaidotas Sereikiuose (Šiaulių r.). 1912 baigęs Šiaulių gimnaziją studijavo Kijevo universiteto Istorijos-filologijos fakultete.Eilėraščius pradėjo spausdinti 1909 (laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Šaltinis“, „Vienybė lietuvninkų“, žurnale „Aušrinė“). 1912 parengė eilėraščių rinkinį „Gėlynas“ (papildytas išleistas 1948). Rinkinys dar buvo kartojamas 1963 ir 1979 metais. 2016 leidykla „Žuvėdra“ išleido papildytą ir pataisytą to paties pavadinimo eilėraščių rinkinį. Zigmo Gėlės poezija išreiškė estetinius 20 amžiaus pradžios poslinkius. Kūryba romantinė, atspindi idealų, meilės ilgesį, liūdesį dėl netobulo pasaulio, vyrauja gamtos išgyvenimai, užuojautos vargdieniui, šviesių nuotaikų motyvai. 1976 įsteigta literatūrinė Zigmo Gėlės premija už geriausią pirmąją poezijos knygą.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p.202.