Gyvenimo aidai: [poezija] / [parengė Gintautas Iešmantas]. – Vilnius: Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2002 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).
Čiurlionis. Jūros sonata. Finalas: [eilėraštis]  // XXI amžius. – 2006, birž. 14, priedas „Už laisvę“, p. 4.
Lieptas; Areštas; Saugumo požemy; Pavasaris taigoj; Requiem; Ar kaltas aš?: [eilėraščiai] // KGB voratinklyje, 1980 metai. – Vilnius: Gairės, 2009. – P. 321–325.
■ Preliudija…; Areštas; Per kliūtis; Sieloje tuščia; O Dieve!; Prie tilto; Lietus; Atvirukas iš tėviškės; Requiem…; Čiurlionis. Jūros sonata. Finalas: [eilėraščiai] [su prierašu apie autorių] // Tremtinio Lietuva. – Vilnius : Vaga, 1990. – P. 262-265, 266-269, 544-545.