Skip to content Skip to footer

JASUKAITYTĖ, VIDMANTĖ – RAŠYTOJA, POETĖ

1948 m. liepos 10 Pumpučiuose†2018 07 14 Vilniuje. 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė, Kovo 11-osios akto signatarė. Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja. 1967−1972 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo „Minties“ leidykloje. Išleido devynias poezijos, dvi apysakų knygas, esė, šešis romanus. 1977 m. už pirmąją poezijos knygą „Ugnis, kurią reikia pereiti“ (1976) suteikta Zigmo Gėlės literatūrinė premija. 1991 m. už romaną „Po mūsų nebebus mūsų“ (1987) įteikta rašytojo Juozo Paukštelio literatūros premija, 2003 m. už eilėraščių knygą „Subačiaus gatvė. Getas“ (2003) – Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinė premija. Pagal V. Jasukaitytės pjeses pastatyti trys spektakliai, pagal jos scenarijų sukurtas kino filmas „Žolės šaknys”. Apdovanota Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).

V. JASUKAITYTĖS KŪRYBA

■ Ugnis, kurią reikia pereiti: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976.
■ Taip toli esu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
■Stebuklinga patvorių žolė: apysakos / dail. Saulius Šarkinas. – Vilnius: Vaga, 1981.
■ Mano broli žmogau: eilėraščiai ir poema / iliustr. Algis Vilius Šileika. – Vilnius: Vaga, 1982.
■ Saulės per daug: eilėraščiai / dail. Vilius Šileika. – Vilnius: Vaga, 1986.
■ Po mūsų nebebus mūsų: romanas (1 dalis). – Vilnius: Vaga, 1987.
■ Balandė, kuri lauks: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1989.
■ Neiškastam sidabrui pasakyk sudie: eilėraščiai, 1989–1998. – Vilnius: Margi raštai, 1999.
■ Golgotos vynuogės: esė. – Vilnius: Alma littera, 2001.
■ Marija Egiptietė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
■ Tikrasis nebūties veidas: eilėraščiai. – Vilnius: Eikoma, 2002.
■ Subačiaus gatvė. Getas: eilėraščiai / dail. Taida Balčiūnaitė. – Vilnius: Homo liber, 2003.
■ Dievas miršta vienišas: romanas. – Vilnius: Homo liber, 2003.
■ Stebuklinga patvorių žolė: apysakų romanas. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Logotipas, 2005.
■ Po mūsų nebebus mūsų: romanas (1 dalis). – 2-asis leidimas. – Vilnius: Logotipas, 2005.
■Kai mes buvome vilkai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
■Aš nužudžiau savo dukterį: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
■ Senis, arba Laiškai Antikristui: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
■ La Loba; Kas už nieko: dvi knygos: eilėraščiai. – Vilnius: LRS leidykla, 2009.
■ Kaip mes mokėmės mirti: vienos vilties romanas. – Vilnius: LRS leidykla, 2013.
■Ambra: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
■ Apie Seimo partijas, Lietuvos lenkus ir lietuvių kalbą. – Vilnius, 2014.

APIE V. JASUKAITYTĘ

■ Garsūs Voveriškių apylinkių žmonės. – Iliustr. // Praeitį mename – ateitį kuriame. – Vilnius : Litera, 2016. – P.45-60.
■ Vidmantė Jasukaitytė. – Portr. // Ugnis, kurią reikia pereiti. – Vilnius : Vaga, 1976. – Paskutinis aplanko puslapis.
■Vidmantė Jasukaitytė: Vilkaviškio r. Vilkaviškio rinkiminė apygarda Nr. 134. – Portr. // Lietuvos Respublikos Steigiamojo ir Atkuriamojo Seimo nariai. – Vilnius : Tautos paveldo tyrimai, 2012. – P. 106