Skip to content Skip to footer

JUOZAPAITIS, VYTAUTAS – KOMPOZITORIUS, DIRIGENTAS

*1936 m. gruodžio 3 Pykuoliuose (Šiaulių r.). Lankė Daušiškių pradžios ir Aukštelkės septynmetę mokyklą (abi Šiaulių raj.). 1953–1957 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje. 1957–1962 m. choro dirigavimą studijavo konservatorijoje (vyr. dėst. Juozo Barausko klasė), vadovavo Vilniaus miesto mėgėjų chorams ir vokaliniams ansambliams. Baigęs studijas, trumpai dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. 1962 m. pabaigoje grįžo į Vilnių ir pradėjo dirbti Lietuvos radijo ir televizijos komiteto Muzikos redakcijos redaktoriumi, vėliau garso režisieriumi. 1964–1969 m. 1970 m. priimtas į Lietuvos kompozitorių sąjungą.
969 m. rudenį V. Juozapaitis įkūrė Lietuvos radijo ir televizijos instrumentinį-vokalinį ansamblį „Armonika“ ir iki 1978 m. jai kūrybingai vadovavo. Su ansambliu daug koncertavo Lietuvoje, taip pat Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vokietijoje. Su vokaliniais ansambliais ir solistais „Armonika“ padarė daug fondinių įrašų Lietuvos radijui, išleido tris plokšteles. Įrašų ir koncertų programose dominavo paties vadovo sukomponuoti įvairūs kūriniai.
Prasidėjus Atgimimui, subūrė naują vokalinį-instrumentinį ansamblį „Laduto“. Su juo irgi daug koncertavo Lietuvoje, taip pat Vokietijoje ir Estijoje. Su įvairiais atlikėjais nuolat koncertuoja savo šalyje, koncertavo Lenkijoje – Seinų ir Punsko lietuviams.
Sukūrė daug instrumentinių ir vokalinių kūrinių. Tai 5 simfonijos, 7 styginių kvartetai, sonatos ir koncertai įvairiems instrumentams, kūriniai pučiamųjų ir liaudies instrumentų orkestrams bei ansambliams, kompozicijos atskiriems instrumentams, muzika vaikams. Kompozitorius sukūrė nemažai solo ir choro dainų, oratorijas „Žemė. Žmogus. Tėvynė“ ir „Tu, ąžuole, tu, vėtralauži“, dainų ciklus chorams „Dangus toksai aukštas“ ir „Trys psalmės“, vokalinius ciklus balsui ir fortepijonui „Gyvulėlių skraidymas“, „Nuostabus dalykas – gyventi“ ir kt.  Parengė ir išleido Antano Baranausko kūrybos rinktinę „Artojų giesmės šventos“ (1995 m.), sukomponavo Martyno Mažvydo 1547 m. išleistoje pirmojoje lietuviškoje knygoje „CATECHISMUSA prasty szadei“ paskelbtas melodijas „PRADESTYSE giesmės šventos“.
Padeda organizuoti dainų šventes ir kitus kultūrinius renginius. Buvo 1975, 1980 ir 1985 m. respublikinių dainų švenčių, taip pat ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje liaudiškų kapelų vyr. dirigentas. 1986 m. kompozitoriui suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas, jis apdovanotas Stasio Šimkaus, Jono Švedo, Juozo Naujalio ir kitokiomis premijomis.

APIE V. JUOZAPAITĮ

Karaška, Arvydas. Vytautas Juozapaitis // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2. – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986.

■  Zubrickas Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999.