Skip to content Skip to footer

Klauskite bibliotekininko

Šios paslaugos tikslas – suteikti trumpą informaciją apie mūsų veiklą.

  • Prieš užduodami bibliotekininkui klausimą, pažiūrėkite, gal atsakymą rasite skyriuje Paslaugos.
  • Į Jūsų klausimą atsakysime per 8-48 valandas, išskyrus savaitgalius, švenčių dienas ir kitus nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba.
  • Pasirinkus norimą biblioteką, bibliotekininkas elektroniniu paštu Jums atsakys į klausimus apie tą biblioteką, jos fondus, aptarnavimo tvarką, duomenų bazes, katalogus, dokumentų paiešką.
  • Į klausimus apie konkrečios Šiaulių rajono vietovės biblioteką (jos fondus, aptarnavimo tvarką, reikiamų dokumentų paiešką) gali telefonu atsakyti ir vietos bibliotekininkas.

  • Neatliekame studentams skirtų užduočių, nesprendžiame kryžiažodžių.
  • Biblioteka neteikia genealoginės informacijos. Besidomintiems šiuo klausimu siūlytume kreiptis į Lietuvos valstybės istorijos archyvą.
  • Jei norite pateikti užklausą apie reikalingus dokumentus (knygas, skaitmenines laikmenas, periodiką ir kt.) galite naudotis bibliotekų elektroninių paslaugų portalu Interaktyvi biblioteka.
  • Jei klausimas nėra skubus, galite jį pateikti bibliotekos Facebook puslapyje.