Skip to content Skip to footer

LAUCIUS (LAUCEVIČIUS), KAZYS – TEISININKAS, SKAUTŲ ORGANIZACIJOS VEIKĖJAS

1906 kovo 4 Pavenčiuose, Kuršėnų vlsč., Šiaulių r. † 1942 Sovietų Sąjungoje. Teisininkas. Mokėsi Kuršėnų pradžios mokykloje, 1928—1937 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1925— 1927 m. redagavo „Šiaulietį”, 1927 —1928 m. dirbo Šiaulių m. ir apskr. įstaigoje. Į skautus įstojo 1922 m.,  aktyviai dalyvavo jų veikloje, Šiauliuose, redagavo „Šiaulių Skautą”. Skautiškaisiais, teisės, policijos, fotografijos meno klausimais rašė „Skautų aide”, „Skautybėje”, „Teisėje”, „Trimite”, „Karyje”.  1937 m., kaip Lietuvos skautų delegacijos pirmininkas, dalyvavo JAV skautų sąskrydyje ir aplankė JAV lietuvių kolonijas. Daugiau nei dešimt metų dirbo vyriausiajame skautų štabe Kaune. Skautų reikalais lankėsi Latvijoje, Švedijoje, Čekoslovakijoje ir kt. Atskiru leidiniu išleido „Fotografuoti gali kiekvienas” (1933, 1938). 1941 m. birželio 14-osios naktį suimtas Kaune ir deportuotas į Sovietų Rusiją.

APIE K. LAUCIŲ (LAUCEVIČIŲ)

Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1958. – T. 14, p. 261 .
Laucius Kazys (1906–1942): [teisininkas, fotografas : biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius : Žuvėdra, 2011. –  P. 101–102.
Laucevičius Kazys (1906–1942): [teisininkas, skautų veikėjas: biografijos] // Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius : Žuvėdra, 2005. –  P. 143–144.