Skip to content Skip to footer

LUKOŠIUS BALYS – AKTORIUS, REŽISIERIUS, DAILININKAS

*1908  m. birželio 10 Kuršėnuose †1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje. Lietuvių teatro aktorius, režisierius, pedagogas. 1933 baigė Valstybės teatro Vaidybos mokyklą (B. Dauguviečio mokinys). 1933–34 Jaunųjų teatro, 1934–40 Valstybės teatro, 1940–61 (su pertrauka) Lietuvos dramos teatro (iki 1947 veikė įvairiais pavadinimais) aktorius, 1945–52 dėstė šio teatro vaidybos studijoje. 1941 ir 1943–45 vadovavo Vilniaus Vaidilos teatrui. 1946 stažavo Maskvos Mossovet teatre. 1949–52 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1954–58 Vilniaus kultūros švietimo technikume. Šio technikumo auklėtiniai sudarė 1958 B. Lukošiaus iniciatyva įkurto Vilniaus lėlių teatro (nuo 1971 Vilniaus teatras Lėlė; iki 1969 jo vyriausiasis režisierius) trupės branduolį. 1949 baigė Vilniaus dailės institutą (grafiką), 1969–86 dėstė jame (nuo 1951 Lietuvos dailės institutas). Sukūrė daugiausia charakterinių vaidmenų (Žiogas – K. Binkio „Atžalynas“ 1938, Vinteris – G. Hauptmanno „Prieš saulėlydį“ 1939, Propotejus – M. Gorkio „Jegoras Bulyčiovas“ 1948, Bžozauskas – B. Sruogos „Apyaušrio dalia“ 1956). Režisavo lėlių („Eglė žalčių karalienė“ 1958, pagal S. Nėrį, B. Lukošiaus „Lakštingala“ 1961, pagal P. Cvirką, B. Sruogos „Aitvaras teisėjas“ 1963, K. Kubilinsko „Molio Motiejukas“, „Raganius“, pagal V. Krėvę, abu 1965, A. Liobytės „Trys negražios karalaitės“ 1968) ir dramos (P. Vaičiūno „Tėviškės pastogėj“ 1942 ir „Ekscelencijos“ 1954, V. Rimkevičiaus „Vandens lelija“ 1958) spektaklių.

APIE B. LUKOŠIŲ

Blynaitė, Laura. Balys Lukošius [žiūrėta 2019-06-06]. Internetinė prieiga: https://www.vle.lt/Straipsnis/Balys-Lukosius-18038