Skip to content Skip to footer

MEJERYTĖ, BARBORA – PROZININKĖ, KRITIKĖ, VERTĖJA

∗1898 m. gruodžio 15 (3) Vainagiuose † 1982 sausio 3  Žalpeliuose, Šiaulių r. Eksternu įgijusi brandos atestatą mokytojavo Kražių, Skuodo, Šiaulių, Bazilionų mokyklose. Mokėjo aštuonias užsienio kalbas. 1931 m. Švietimo ministerija B. Mejerytei pripažino vidurinės mokyklos mokytojos kvalifikaciją ir suteikė teisę dėstyti lietuvių, lotynų kalbas, istoriją, visuomenės ir gamtos mokslus, matematiką, fiziką, geografiją. Ji domėjosi grožine (ypač anglų) literatūra, daile, muzika. Bendravo su Lazdynų Pelėda, Maironiu, V. Mykolaičiu-Putinu, S. Nėrimi, B. Sruoga, Šatrijos Ragana ir Vaižgantu, buvo viena iš Lietuvos eruditų ir šviesuolių, prisidėjusių prie Tėvynės kūrimo aktyvia kūrybine veikla. Paskelbė apsakymų, straipsnių literatūros, dailės klausimais, išvertė J. Galsworthy „Forsaitų sagą” (1950–1951), W. Scotto  „Aivenhą” (1954), Ch. Dickenso „Dombis ir sūnus”. Paliko romano „Jonė“ rankraštį,  kurį 2008 m. išleido Lietuvos kultūros fondo leidykla „Saulės delta“. Apdovanota Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928).

B. MEJERYTĖS KŪRYBA

■ Jonė: romanas / Barbora Mejerytė. – Šiauliai : Saulės delta, 2007 (Kaunas : Aušra). – 451, [1] p.

APIE B. MEJERYTĘ

■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 219.
■ Kirnienė, Virginija. Bazilioniškiai sukūrė vertėjai kraštotyros poemą / Virginija Kirnienė. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2005, gruod. 13, pried. „Krašto žinios“, p. 5.
Ozolas, Romualdas. Aidint šūviams rašytas romanas: [recenzija] / Romualdas Ozolas // Padubysio kronikos. – 2014, Nr. 1, p. 119–120.
■ Paminėjo romano „Jonė“ sukaktį. – Iliustr.. – „Atolankų“ inf. // Šiaulių kraštas. – ISSN 1648-4010. – 2017, lapkr. 30, priedas „Atolankos“, p. 4.
■ Strumylaitė-Čepulienė A. Mokytoją Barborą Mejerytę prisiminus [žiūrėta 2017-12-13]. Internetinė prieiga: http://www.skrastas.lt/?data=2012-08-31&rub=1146671142&id=1346324883&pried=2012-08-31
■ Vaičiulienė, Irena. Iš praeities žvelgiu į jus… / Irena Vaičiulienė. – Iliustr. // Padubysio kronikos. – ISSN 2345-0460. – 2018, Nr. 2, p. 45-54.