Skip to content Skip to footer

MOTUZAS, STASYS – KOVŲ UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ DALYVIS

∗1898 vasario 04 Valdomuose (Šiaulių r.)†1985 lapkričio 22 Vokietijoje. Kovų  už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis, ūkininkas. 1919 m. vadovavo gruzdiečiams kovose su bermontininkais. Dirbo kooperatinėse įstaigose, įkūrė Galvijų kontrolės ratelį Valdomuose, žemės ūkio mašinų naudojimo ratelį ir kt. 1934–1944 m. buvo Gruzdžių valsčiaus viršaitis. Jo pastangomis Gruzdžių miestelis buvo sutvarkytas. S. Motuzas rūpinosi vargšų ir beturčių globa,  gyventojų švietimu, organizavo kursus.  Bolševikų okupacijos metu buvo persekiojamas. Vėliau pasitraukė į Vokietiją, kur reiškėsi kaip gabus ir talentingas medžio dirbinių gamintojas.

APIE S. MOTUZĄ

Gruzdžiai. – Vilnius: Versmė, 2010. – D. 2, p. 1054–1056.
Ūkininkas, viršaitis ir dievdirbys [žiūrėta 2019-06-19]. Internetinė prieiga: // http://www.partizanai.org/karys-1963m-1-2/5350-ukininkas-virsaitis-ir-dievdirbys