Skip to content Skip to footer

PETRYLA, PRANAS – KARININKAS, PARTIZANŲ GRUPUOTĖS VADAS

∗1920 lapkričio 22 Sauginiuose, Šiaulių r.† 1945 balandžio 29 žuvo Skobiškėse, Šiaulių r. Karininkas, partizanų grupuotės vadas. Iki Sovietų Sąjungos okupacijos tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Prasidėjus Vokietijos – SSRS karui, iš jos pasitraukė, stojo į savisaugos batalioną, bendradarbiavo „Kario“ savaitraštyje. 1945 m. buvo išrinktas partizanų grupės, priklaususios 1945 m. atsikūrusiam LLA Žemaičių legionui,  kuri sudarė Šakynos, Šiupylių, Gruzdžių apylinkių žmonės, vadu. Tačiau nepatyrę kaimo vyrai veikė neapdairiai, atkreipė okupantų karinių pajėgų dėmesį, todėl Skobiškių miške įvykusių kautynių metu buvo nukauta per 20 partizanų bei jų vadas P. Petrylą.

 

 

APIE P. PETRYLĄ

Malinauskaitė, Aurelija. Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte1944–1953 metais [žiūrėta 2019-06-17]. Internetinė prieiga: http://www.llt.lt/pdf/gruzdziai/ist-genocidas_malin.pdf