Skip to content Skip to footer

RIŠKUS, JONAS – LITERATŪROS TYRINĖTOJAS

* 1922 gruodžio 19 Egėliškėse (Šiaulių r.) † 4. 2018 vasario mėn. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. Jonas Riškus mokėsi Auksučių ir Šiaulių mokyklose. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, jame dėstė. Išleido knygas „Liaudies dainius Antanas Strazdas“, „Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė“, „Adomas Mickevičius ir Lietuva“, paskelbė straipsnių apie K. Donelaitį, P. Cvirką, A. Mickevičių, vaikų literatūrą, sudarė chrestomatijų mokyklai.

J. RIŠKAUS KŪRYBA

Kristijonas Donelaitis, 1714–1780. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014.
Adomas Mickevičius ir Lietuva. – Vilnius: Vaga, 1996.
Lietuviškieji Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai. – Vilnius: Vaga, [2002] (Vilnius : Sapnų sala). – Adomo Mickevičiaus poezijos vertimų bibliografija: p. 193–206.
Liaudies dainius Antanas Strazdas. – Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1957.
Lietuvių literatūros chrestomatija: XIX a. pirmoji pusė: [mokymo priemonė respublikos aukštųjų mokyklų filologinių specialybių studentams / sudarė J. Riškus]. – Vilnius : Mokslas, 1986.
Lietuvių literatūra XIX a. pirmoji pusė: [vadovėlis aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros specialybės studentams]. – Vilnius: Mokslas, 1982.

APIE J. RIŠKŲ

■ Riškus Jonas: [literatūros tyrinėtojas : biografijos] // Kuršėnų krašto žmonės. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – P. 155–156.