Skip to content Skip to footer

ŠALKAUSKAS, KONSTANTINAS – LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIS

∗1880 sausio 10 Šakynoje, Šiaulių r. † 1949 birželio 9 Šulaičiuose, Pakruojo r.  Lietuvos kariuomenės savanoris, karininkas. 1905 m. baigė Tifliso (Tbilisio) karo mokyklą. Tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje. 1914–1917 m. dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Paskelbus Lietuvą nepriklausoma valstybe, K. Šalkauskas 1918 m. tampa vienu iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų. 1919 m. jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1920 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos ypatingų reikalų karininku, Armijos intendanto padėjėju. 1926 m. – Karo mokyklos etatinis lektorius, vėliau išleistas į atsargą. Apdovanotas Savanorių medaliu (1929).

APIE K. ŠALKAUSKĄ

Brikas, Algimantas. Dar du kraštiečiai sugrąžinti iš užmaršties. – Iliustr.: [Šakynos bendruomenė pagerbė iš šio kaimo kilusių Lietuvos policijos įkūrėjo V. Jankausko bei kariuomenės kūrėjo savanorio K. K. Šalkausko atminimą] // Šiaulių kraštas. – 2007, kovo 15, priedas „Krašto žinios“, p. 1, 4.
Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai: Konstantinas Šalkauskas (1918–1923) [žiūrėta 2019-06-18]. Internetinė prieiga: //http://www.versme.lt/sav_ss.htm