Skip to content Skip to footer

STUMBRIENĖ, BIRUTĖ – LIETUVOS LAISVĖ KOVŲ DALYVĖ, PARTIZANŲ RYŠININKĖ

*1927 gegužės 27 Mašniuose, Pakruojo r. † 2005 rugpjūčio 27 Šiauliuose. Bibliotekininkė bibliografė, Lietuvos laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė. 1965 m. baigė Vilniaus kultūros švietimo technikumą. 1958–1975 m. dirbo Šiupylių, Gruzdžių ir kitose bibliotekose. Dirbdama Šiaulių rajono centrinėje bibliotekoje (1975−1984) (dabar − Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka) parengė bibliografines rodykles apie Zigmą Gėlę, Juozą Grušą, Augustiną Baranauską, Birutę Knizikevičienę, sudarė Šiaulių rajono įžymių datų kalendorius, kraštotyros darbus „Gruzdžių kaimo bibliotekos istorija“, „Gruzdžių apylinkės istorija“. 1984 m. kartu su tuometinio kolūkio vadovu Č. V. Karbauskiu įkūrė Literatūros muziejų Naisiuose, kuriame ji dirbo iki 1997 m.
Pokario metais dalyvavo pasipriešinimo sovietiniams okupantams veikloje. 1946 m. už partizanų ryšininkės veiklą tardyta, po tardymo, sumušta paguldyta į ligoninę, iš kurios pabėgo. Prisidengusi kito asmens pavarde, pragyveno daugiau kaip dešimt metų. Nors nebuvo ištremta į Sibirą, tačiau buvo įrašyta į tremtinių sąrašus. Jirūpinosi ir Naisių apylinkės tremtinių likimu, jų įamžinimu. Sudarė iš Naisių apylinkių ištremtų šeimų sąrašus, domėjosi jų tremties vietomis, sąlygomis. Organizavo tremtinių susibūrimus. Ji rūpinosi, kad nukentėję nuo tremties ir represijų Naisių krašto žmonės būtų įamžinti. B. Strumbrienės rūpesčiu pastatyti paminklai  Sereikiuose ir prie Gervėnų miško Uosupyje. Iš Sereikių kaimo represuota, įkalinta ir ištremta 102 žmonės. Visiems šiems žmonėms atminti 1991 m. šalia Sereikių kapinių ir laureatų parkelio iš lauko akmenų pastatytas ir 1992 m. rugsėjo 19 d. pašventintas paminklas. Paminklo viduje įmūryta kapsulė su represuotų žmonių sąrašu. Prabėgus keleriems metams, šalia paminklo įmūrytos dvi paminklinės lentos. Vienoje jų išvardinti 1945–1953 m. žuvę šių apylinkių partizanai, kitoje – 1941-1948 m. nuo sovietinio teroro žuvę gyventojai, Už nuopelnus Lietuvai apdovanota Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi (1997), jai suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas (1999). Lietuvos kraštotyros draugijos garbės narė (1990). Geriausia Šiaulių rajono Metų kraštotyrininkė (2005).

APIE B. STUMBRIENĘ

Kavaliauskaitė, Živilė. Bibliotekininkė medžiagą rinko visą gyvenimą. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2013, kovo 29, priedas „Atolankos“, p. 5.
Kirnienė, Virginija. Kultūros taryba patvirtino Metų kraštotyrininko kandidatūras. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, kovo 8, pried. „Krašto žinios“, p. 5.
Kirnienė, Virginija. Šiaulių rajono Metų kraštotyrininkėms – premijos ir gėlių žiedai. – Iliustr. // Šiaulių kraštas. – 2005, kovo 31, pried. „Krašto žinios“, p. 1, 4.
Paminėtas Birutės Stumbrienės 80-metis. – Iliustr. // Mūsų dienos. – 2007, birž. 15, p. 3.
■ [Stumbrienė Birutė: bibliotekininkė: biografijos] / parengė Damijonas Šniukas]. – Portr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 1160–1161.