Skip to content Skip to footer

TOMONIS, MINDAUGAS, KAZIMIERAS – KOVOTOJAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

„Nepamiršk, jog turėdamas galingiausią ginklą – talentą esi tarp pasaulio stipriųjų. Žodis šiais laikais – baisesnis naikintojas ir gynėjas negu vandenilinės bombos“.

/ Mindaugas Tomonis/

*1940 rugpjūčio 28 Vilniuje†1974 lapkričio 5  Pavilnyje, prie Vilniaus.  Poetas, filosofas, kovotojas už Lietuvos laisvę. Baigė Kauno politechnikos institutą, studijavo chemijos technologiją. Dirbo Statybos ir architektūros, Paminklų konservavimo institutuose. 1962–1963 m. Daugėlių statybinių medžiagų kombinate dirbo inžinieriumi. 1971 metais Tomo Kuršio (Kuršys) slapyvardžiu išspausdino pirmuosius eilėraščius. 1974–1975 m. įteikė sovietinės valdžios institucijoms pareiškimus, reikalaudamas atkurti Baltijos šalių valstybingumą, surengti demokratiškus rinkimus, pastatyti paminklą okupacijos aukoms, įvesti  mokyklose fakultatyvinį tikybos dėstymą, leisti religinius periodinius leidinius, paskelbti nedarbo dienomis religines šventes. Už disidentinę veiklą persekiotas sovietinio  saugumo. Eilėraščių paskelbta „Poezijos pavasaryje“, „Literatūroje ir mene“, išeivijos spaudoje. 1995 m. išleista pomirtinė kūrybos knyga „Žinia“.  M. Tomonio žūties vietoje (maždaug kilometras nuo Markučių Naujosios Vilnios link) 1995 m. G. Radzevičius pastatė kryžių. Nuo tada prie šio kryžiaus Šv. Kazimiero bažnyčios chore „Ave verum“ giedančio signataro Jono Šimėno iniciatyva kasmet rengiamos gegužinės pamaldos. „Šalia švilpia traukiniai, primindami tragišką žūtį, ir meldžiamasi už tuos, kurie mylėjo ir tebemyli laisvę“, – sakė J. Šimėnas.

APIE M. K.  TOMONĮ

■ Mindaugo Tomonio auką prisimenant. – Portr. // XXI amžius. – 2005, lapkr. 9, p. 10.
■ Mindaugo Tomonio auką prisimenant: [KGB persekioto kataliko, poeto, filosofo, paminklų restauratoriaus M. Tomonio Ateizmo muziejaus atsiliepimų knygoje 1974 m. paliktas įrašas, ginantis tautos ir tikinčiųjų teises ] // XXI amžius. – 2005, lapkr. 11, p. 5.
■ Patackas, Algirdas. Niekšybės paslaptį bandžiusį įminti poetą sutraiškė traukinio ratai: [pokalbis su Kovo 11-osios Akto signataru A. Patacku / kalbėjosi] Artūras Jančys. – Iliustr. // Ekstra. – 2005, Nr. 45 (lapkr. 7-13), p. 16-17.
■ Prėskienis, Bronius. Tomonis Mindaugas: [biografija] / Bronius Prėskienis // Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2003. – P. 477.
■ Tomonis Mindaugas (1940–1975): [biografija] // Kuršėnų enciklopedija. – Vilnius: Žuvėdra, 2005. – P. 261.