Skip to content Skip to footer

TUMAS-VAIŽGANTAS, JUOZAS – LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAS, PROZININKAS, LITERATŪROS ISTORIKAS IR KRITIKAS, PUBLICISTAS

                                   

1869 m. rugsėjo 20 Maleišiuose, Anykščių r. † 1933 m. balandžio 29 Kaune, palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Baigė Kauno kunigų seminariją, dirbo spaudoje, dėstė Kauno universitete. 1901—1902 m. kunigavo Micaičiuose (Šiaulių r.). Parašė romanus ,,Pragiedruliai“, ,,Šeimos vėžiai“, apysakas ,,Dėdės ir dėdienės“, ,,Nebylys“, ,,Išgama“ ir kt., apsakymų, alegorinių vaizdų, istoriografijos, kritikos, publicistikos darbų.

 

J. TUMO-VAIŽGANTO KŪRYBA

Ką sako apie blaivystę L.N. Tolstoi ir vokieczių profesoriai?. – [S.l., 1898].
Vaišganto Scėniškieji vaizdeljai. – Peterburgas, 1906.
Šis-tas / trys Vaišganto apysakėlės. – Shenandoah (Pa.), 1906.
Ten gera, kur mūsų nėra, arba Neapleiskime Tėvynės!: (pasakojimai, kaip mūsų išeiviams sekasi Amerikoje). – Kaunas, 1912.
Alegorijų vaizdai. – Petrapilis, 1916.
Lietuvos „Žodis“: šių dienų apsakymėlis. – Petrapilis, 1916.
Aplink Baltiją: kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten būti. – Vilnius, 1919.
Vokiečių okupuotan Vilniun sugrįžus 1918 metais. – Kaunas, 1922.
Vaižganto raštai. – Kaunas = Vilnius, 1922–1938.
Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas: broliai Juzumai-Juzumavičiai ir Kazimieras Skrodzkis. – Kaunas, 1924.
Kun. Juozapas-Silvestras Dovydaitis-Šiaulėniškis Senelis, 1825–1882 : paskaita. – Kaunas = Marijampolė, 1924.
Vincas Kudirka-Vincas Kapsas. – Kaunas, 1924.
■ Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas: „Šviesos“ grupė. – Kaunas, 1924.
„Apžvalga“ ir apžvalgininkai: „Apžvalgos“ 35 metų sukakčiai paminėti. – Kaunas, 1925.
Jaunam veikėjui – Kunigėliui: Fratres, sobrii estote!. – Kaunas, 1925.
Kanauninkas Petras Legeckas ir jo gyvenimo nuotykiai. – Marijampolė, 1930.
Jaunosios Antano Smetonos dienos: 25 (1906-1931) metams jo rašto darbo paminėti. – Kaunas, 1931.
■ Vaižganto Gyvulėliai: iš jo raštų. – Kaunas, 1933.
■ Milžinų dvasios : fragmentai iš Pragiedrulių. – Kaunas, 1935.
■ Pragiedruliai : vaizdai kovos dėl kultūros. – Kaunas, [1942] [kiti leidimai: 1926, 1942, 1948, 1969, 1989]
■ Tėvelis obuolį reškia: [apsakymėliai]. – Vilnius, 1950.
■ [Rinktinė] / J. Tumas-Vaižgantas. – Kaunas, 1956.
■ Dėdė lapę nušovė. – Vilnius, 1957.
■ Tiesiant kelią Lietuvos Nepriklausomybei 1916-17 m. – Čikaga, 1969.
■ Rimai ir nerimai. – Čikaga, 1969. – 55 p.
■ Aleksiukas ir motutė. – Vilnius, 1976.
■ Dėdės ir dėdienės: apysaka. – Kaunas, 1978.
■ Valiulio pasaka: [apsakymai: viduriniam ir vyresniam mokykliniam amžiui]. – Vilnius, 1978.
■ Rimai ir Nerimai: apysakos ir apsakymai. – Vilnius, 1979.
■ Napalys darbus dirba. – Vilnius, 1983.
■ Apysakos, apsakymai, vaizdai. – Kaunas, 1984.
■ Raštai / Vaižgantas. – Vilnius, 1994-[2002].
■ Nebylys. – Vilnius, 1995.
■Mikutis – gamtininkas. – Kaunas, 1997.
■ Laiškai Klimams. – Vilnius, 1998.

Vertimai į kitas kalbas:

■ Дяди и тетки / Вайжгантас. – Вильнюс, 1968.
■ Немой: повести / Вайжгантас. – Вильнюс, 1988.
■ egendy Wileńskie: legendy Wileńskie spisali litewscy i polscy działacze sztuki i uczeni / Albert Wijuk Kojałowicz … [et al.]. – Vilnius, 1998.
■ Sin at Easter and other stories / Vaižgantas. – New York, 1971.

APIE J. TUMĄ-VAIŽGANTĄ

Neužmirštamas Vaižgantas : atsiminimai, esė, laiškai / sudarytojas Alfas Pakėnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra).
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – V., 1996, p. 130