Skip to content Skip to footer

VAIŠVILA, ZIGMAS – TAUTODAILININKAS, MEDŽIO DROŽĖJAS

∗1932 liepos 24 Dausiškiuose (Šiaulių r.) †  2002 kovo 14 Šiauliuose. Medžio drožėjas. Mokėsi Šiaulių vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1965 m. baigė Maskvos dailės universiteto Neakivaizdinį skyrių. Mokytojavo įvairiuose Šiaulių mokyklose, dėstė Šiaulių Pedagoginiame institute, dirbo „Ventos“ baldų gamykloje. Buvo vienas iš liaudies meno iniciatorių ir pradininkų. Nuo 1959 m. dalyvavo tautodailininkų parodose, drožybos seminaruose. Drožė ir tekino medį, liejo metalą, gamino baldus, įvairius buities reikmenis, suvenyrus. Yra nutapęs paveikslų, nuliejęs akvarelių. Atgimimo metais buvo kviečiamas atstatyti paminklus, kurti naujus atminimo ženklus. Sukūrė kryžių Bazilionuose, tremties ąžuolą „Kenčianti motina“ Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje, kryžių su Šv. Pranciškaus figūra Juodkrantėje, statė kryžius, rūpintojėlius  Kryžių kalne  ir kt. Surengė dvi autorines parodas (1967, 1982). Buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys (nuo 1966). Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) veikloje, LPS Šiaulių miesto tarybos narys. Meno saviveiklos žymūnas (1967). Apdovanotas LSSR valstybine premija(1986).

APIE Z. VAIŠVILĄ

Rimkus, Vytenis. Gyva atmintis. – Iliustr. – Santr. angl. // Tautodailės metraštis. – Nr. 7 (2002), p. 7–13.
Zigmas Vaišvila: [tautodailininkas, medžio drožėjas : trumpa biografija]. – Fotoportr., iliustr. // Tautodailės metraštis. – Nr. 7 (2002), p. 43.
Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1918 m. iki šių dienų“ [žiūrėta 2019-06-21]. Internetinė prieiga: // http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/.