Skip to content Skip to footer

VANAGAS, RIMANTAS – RAŠYTOJAS, ŽURNALISTAS, REDAKTORIUS, VERTĖJAS

*1948 spalio 10 Pesliuose, Anykščių r. Už poezijos rinkinį „Autobiografijos pradžia“ paskirta literatūrinė Zigmo Gėlės premija.
1971 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1970–1997 m. dirbo žurnalistinį darbą: ėjo įvairias pareigas žurnaluose „Jaunimo gretos“, „Moksleivis“, laikraščiuose „Laikas ir įvykiai“, „Vilniaus tribūna“, „Lietuvos Jeruzalė“, „Anykšta“. 1997–2004 m. laisvas kūrybinis darbuotojas Anykščiuose. 2004–2007 m. Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas, nuo 2007 m. Anykščių kultūros centro projektų vadovas, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingasis sekretorius, aktyvus Anykščių kultūros gyvenimo veikėjas, renginių organizatorius, įvairių konkursų komisijų narys. Nuo 1995 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Fair Play“ komiteto narys. Buvo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas, Lietuvos Taikos gynimo komiteto Jaunimo komisijos pirmininkas. Rinkdamas medžiagą knygoms nemažai keliavo, ilgiau ar trumpiau gyveno Sibire, JAV, Izraelyje, Kolumbijoje, Švedijoje. Dabar gyvena Anykščiuose. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

R. VANAGO KŪRYBA

Autobiografijos pradžia: poezija. – Vilnius: Vaga, 1978.
Motinos laiškas: poezija. – Maskva: Molodaja gvardija, 1982.
Šita žemė: poezija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kelių vardai: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1984.
Karas mūsų nepamiršo: apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Penketas šauktukų: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Senelės šalis: apsakymai. – Vilnius: Spauda, 1989.
Po ralio žvaigžde: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Alma littera, 1991.
Nenusigręžk nuo savęs: dokumentinės apybraižos. – Vilnius: Vyturys, 1995.
Gongo dūžiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: LTOK, 1996.
Lazerių šešėly: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Pradai, 1996.
Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę: poema. – Vilnius: Spauda, 1996.
Triskart lietus: poezija. – Vilnius: Pradai, 1996.
Ex Oriente lux: Lietuvos Rerichiečiai: dokumentinė apybraiža. – Vilnius: Lietuvos Rericho draugija, 1998.
Iš vieversių gyvenimo: mano mažieji didieji anykštėnai: dokumentinė proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2002.
Gimtinė mano – iš dangaus!: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Mylėti ir nemylėti: dokumentinė apysaka. – Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Du skeletai greta: poezija.- Vilnius: Petro ofsetas, 2003.
Atminties variantai: apsakymai, novelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
■ Žmonės mylėjo žmones: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2004.
Malūninkas ir mėnuo: faktai ir vaizdai, pasakojimai ir pasakos: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Vyriški ir žvėriški nutikimai: medžiotojų poringės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Mergaitė ant žirgo: nuotykių apysakos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2005.
Pabėgėlė: Amerikos lietuvės gyvenimo romanas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Niurksi plūdė ir širdis: žvejų nutikimai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006.
Žali žydų plaukai: faktai ir eilės, juokas ir ašaros. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007.
Siauruko nuotykiai (dail. Milda Kairaitienė). – Panevėžys: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, 2007.
Puokštė Anykščiams: fotoalbumas (sudarė ir įžangą parašė Rimantas Vanagas, fotografai Arūnas Aviža, Antanas Dilys, Aloyzas Janušis ir kt.). – Vilnius: Petro ofsetas, 2007.
Laiškai iš Paryžiaus: kelionių publicistika. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Visi nuo Šventosios: raibi raštai: Proza. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Uždegti spindulį: likimai ir paralelės. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009.
Peslių akademija: regėjimai, išpažintys, versijos: mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai. – Vilnius, Petro ofsetas, 2012.
■ Onyx: odės šimtamečiams ąžuolams ir liauniems ąžuoliukams, Anykščių šileliui, Puntukui ir visam kraštui pašlovinti, užrašytos anykštėno Rimanto Povilo Vanago Anno Domini 2012-2013.
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių iliustracijos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Šventoji mano dvynė: mažoji proza. Anykštėnų dailininkų kūrinių reprodukcijos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.

 

APIE R. VANAGĄ

Rimantas Vanagas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4 (Simno-Žvorūnė). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p.  446.
■ Vanagas Rimantas. [žiūrėta 2017-12-12]. Internetinė prieiga: http://www.rasytojai.lt/lt/kontaktai/68-rasytojai/esami-nariai/v/440-vanagas-rimantas
■ Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 493.