Skip to content Skip to footer

ŽURONAS, JUOZAS – DAINININKAS, CHORVEDYS

∗1889 m. balandžio 1 Kybarčiuose, Gruzdžių vlsč., Šiaulių r. † 1971 balandžio 15 Čikagoje, Ilinojuje, JAV).  Pedagogas, dainininkas (baritonas) ir chorvedys. Vaikystėje dainavo chore. 1908 m. atvyko į JAV. Studijavo Peallio konservatorijoje, vadovavo Tėvynės mylėtojų draugijos chorui. 1918–1922 mokėsi muzikos M. Petrausko konservatorijoje Bostone, MA. Gavo muzikos mokytojo ir chorvedžio diplomą. Vadovavo chorams Lorence, Čikagoje, Detroite. Trejus metus buvo lietuviškos radijo programos vadovas. Čikagoje turėjo muzikos studiją (mokė dainuoti, smuikuoti, skambinti fortepijonu). Sukūrė kūrinių chorui, duetų, solo dainų su fortepiono pritarimu. 1932 m. K. Budrys išleido 6 plokšteles su jo sukurtomis ir įdainuotomis dainomis.

APIE J. ŽURONĄ

Žuronas Juozas: [bigrafija] // JAV lietuviai, T. 2, p. 555.