Skip to content Skip to footer

2015 metai

ŠRSVB vykdomi projektai

 

Projekto trukmė: 2015-06-01 – 2016-11-30

Projekto rėmėjas: Pasaulio bibliotekos programa finansuota „Bibliotekos pažangai 2“ fondo, kurį administruoja  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Kultūros ministerija

Projekto pristatymas: vykdytas projektas „Verslo ir amatų akademija“. Projekto vykdymo metu nupirkti baldai šešiems mini biurams miestelių bibliotekose įrengti, verslo literatūra, 2 televizoriai mokymams. Pravesti užsiėmimai:

,,Kaip motyvuoti save mokslams ir kryptingam gyvenimui“ Kuršėnų politechnikos mokyklos salėje ir Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekoje pravedė UAB „Galimybių Arsenalas“ direktorė, psichologė Irma Suraučiūtė;

Šiaulių rajono Raudėnų ir Kairių bibliotekose, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centro salėje Kuršėnuose, Kužių ir Meškuičių gimnazijose organizuoti 5 verslumo ugdymo ir verslo teisės mokymai: praktinis užsiėmimas ,,Savęs pažinimas ir ugdymas karjerai“, kurį vedė Šiaulių darbo biržos Jaunimo darbo centro vyr. specialistė Edita Jocienė, o paskaitą „Verslo teisės ir mokesčių pagrindai“ skaitė VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadybininkė Ramunė Jocienė;

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras parengė ir pravedė 5 edukacines programas, amatininkai – mentoriai J. Jasiškytė ir R. Gaidamavičiūtė parengė ir pravedė 2 užsiėmimus, kitas partneris – Kūrybos namai parengė ir pravedė 6 programų mokymų veiklą.

Projekto aprašymas

Projekto trukmė: 2015-01-01 – 2015-12-31

Projekto rėmėjas: dalinai finansuotas iš  LR Kultūros rėmimo fondo

Projekto pristatymas: projektas „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“. Jo metu išleista Jono Kiriliausko knyga „Kuršėnų bibliotekos istorija (Knygos, Žmonės, Laikas)“, kurioje išnagrinėta kultūros ir švietimo įstaigų raida Šiaurės Žemaitijos regione, Kuršėnų bibliotekos ir visų su knyga susijusių žmonių veiklos istorija Kuršėnų krašte. Parengta ir Kuršėnų kultūros centro galerijoje eksponuota 12 stendų stendinė bei virtuali paroda „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“, susidedanti iš 2 dalių: „Kuršėnų bibliotekos 90 metų istorija“ ir „Kalbininko Vytauto Vitkausko 80 metų veiklos apžvalga“; surengtas konkursas ir ten pat eksponuota Ekslibrisų paroda, skirta Kuršėnų bibliotekos 90 metų istorijai, premijuotas konkurso 1-osios vietos laimėtojas. 2015 11 20 ten pat surengta šioms progoms ir knygų išleidimui skirta konferencija. Buvo nupirkti rėmai, molbertai parodoms, vyko prof. Vytauto Vitkausko palikimo, rankraščių skaitmeninimas.

Projekto trukmė: 2015-01-01 – 2015-12-31

Projekto rėmėjas: dalinai finansuotas iš  LR Kultūros rėmimo fondo

Projekto pristatymas: projektas  „Aisiu į kalną“: Šiaulių krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys“ (CD išleidimas). Parengtas su straipsniais, iliustracijomis, padaryti garso įrašai ir išleistas CD leidinys iš serijos „Dainų karaliai ir karalienės“, išplatintas po 1 egz.  nemokamai visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms.

ŠRSVB dalyvavimas kituose institucijų projektuose

Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo fondo finansuotas švietėjiškas, informacinis projektas ,,Sveikatos gūsis“, orientuotas į sveikos gyvensenos idėjų populiarinimą vyresnio amžiaus skaitytojų tarpe. Surengtos skaitytojų ekskursijos į Janinos Balvočiūtės vaistažolių ūkį Mažeikių rajone, taip pat į ekologinį bitininkystės ūkį Ginkūnuose, kur pravestas edukacinis užsiėmimas ir išklausyta paskaita apie medaus poveikį žmogaus sveikatai.

Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo fondo finansuotas švietėjiškas projektas „Tėvystė „veža“, orientuotas į jaunų šeimų švietimą apie santykių harmoniją, vaikų kūrybiškumo ugdymą. Lėšos panaudotos įvairiausioms paskaitoms, mokymams Šiaulių rajone organizuoti (samdyti 5 lektoriai, surengta daugybė mokymų, edukacinių užsiėmimų jaunoms šeimoms su vaikais, pvz. „Šventinių puošmenų gamyba“ ir kt.). Deja, labai mažas jaunų šeimų kaimuose kiekis, jų apatija saviugdai parodė tokio pobūdžio projektų neperspektyvumą, būtiną mokymų krypties suaugusiems kaitą, bet tam reikia paruoštų andragogikos specialistų.

Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo fondo finansuotas švietėjiškas projektas „Verbūnai. Čia mano šaknys, čia aš gyvenu“. Jis orientuotas į jaunimo švietimą, Verbūnų apylinkių materialų (piliakalniai, Verbūnų senosios kapinės, žydų masinio naikinimo vietos, pokario partizaninio judėjimo paminklinės vietos ir kt.) ir nematerialų (kaimo tautosaka, senų žmonių prisiminimai ir pan.) kultūros paveldą. Lėšos panaudotos paskaitoms, mokymams, fotoaparatui įsigyti  ir to paveldo fiksavimui bei sklaidai Šiaulių rajone organizuoti. Projektas buvo nominuotas antra vieta tarp geriausių rajono jaunimo veiklos projektų. Jo organizatoriams įteikti padėkos raštas ir statulėlė.

Pagal leidyklos „Alma literra“ paraiškų teikimo kvietimą 4 Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūriniai padaliniai (Bubiai, Kairiai, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius) laimėjo nemokamų knygų komplektus kategorijoje „Geriausia jaunimo ir paauglių literatūra“. Knygoms populiarinti surengė paraiškose numatytus literatūros aptarimus ir kitus renginius.