Skip to content Skip to footer

ABAKAS, ANTANAS – POETAS

*1961 m. rugsėjo 29 Medragiuose, Šiaulių r.  Baigė Jonelaičių aštuonmetę mokyklą, Dirvonėnų vidurinę mokyklą, vėliau – Rietavo žemės ūkio technikumą. Dirbo Kuršėnų miškų ūkio Ilgšilio girininkijoje eiguliu, Dirvonėnų ryšių skyriaus viršininku. Ūkininkas. Paskelbė eilėraščių vietinėje ir respublikinėje spaudoje, Šiaurės Lietuvos literatų almanache „Jungtys“, 2016 m. išleista pirmoji poezijos knyga „Laukimo saldi sula“. Kaimo rašytojų sąjungos narys.

A. ABAKO KŪRYBA

Laukimo saldi sula: [eilėraščiai]. – Šiauliai: Lucilijus, 2016.
Gimtinei; Išpažintis; Kas išmokys?; Išgyventi: [eilėraščiai] / Antanas Abakas; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – P. 16–18.
■  Atsiprašymas; Žemės dalijimas; Kaip sugeba; Nesibaigianti karuselė; Vaiko akimis pažvelgus: [eilėraščiai] / Antanas Abakas; [su prierašu apie autorių]. – Portr. // Ventos tekmėj. – Šiauliai : Lucilijus, 2010. – P. 86-90.

APIE A. ABAKĄ

Abakas, Antanas. Antano Abako poezija [žiūrėta 2019-06-07]. Internetinė prieiga: http://musu.skrastas.lt/?data=2016-09-01&rub=1146671142&id=1472125301&pried=2016-08-26
Antanas Abakas. – Portr. // Biografijos: mes atėjome ir einame / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Jonava, 2000. – P. 4.
Nesavaitė, Rita. Įžymūs Raudėnų krašto žmonės, šviesuoliai [su prierašu apie autorius]. – Nuotr. – Bibliogr. str. gale // Raudėnų kraštas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2007, p.   330.