Skip to content Skip to footer

ALSEIKIENĖ-JANULAITYTĖ, VERONIKA – GYDYTOJA, VISUOMENĖS VEIKĖJA

*1883 05 18 Malavėnuose (Šiaulių r.)† 1971 rugsėjo 26 Kaune. Gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja. Daktarė (1908). Mokėsi  Šiaulių gimnazijoje, iš kurios už lietuviškos spaudos platinimą pašalinta. 1902 m. baigė Mintaujos gimnaziją. Studijavo mediciną Berne, Vienoje, Berlyne. 1908 m. baigė Berlyno universitetą. 1915–1918 m. gydytojavo Minske. Ten su vyru Danieliumi Alseika ir A. Krutuliu įkūrė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugiją, 1918 m. Vilniuje įsteigė polikliniką, ilgainiui virtusią pirmąja miesto lietuvių ligonine. Iki 1931 m. čia dirbo, buvo Akių ligų skyriaus vedėja. Vilniuje įsteigė mergaičių amatų mokyklą, kartu su kitais – „Kultūros draugiją“. Nuo 1931 m. gydytojavo Kaune.

APIE  V. ALSEIKIENĘ-JANULAITYTĘ

■ Alseikos: (Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės) [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: http://www.mab.lt/M.Luksiene/alseikos.html
■ Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.–T. 1, p. 389.