Skip to content Skip to footer

AMBRAŠKA, JURGIS – KALBININKAS, VADOVĖLIŲ AUTORIUS

*1906 m. rugsėjo 19 d. Kūjėnuose, Surviliškio valsčius, Kėdainių apskritis, † 1945 m. spalio 26 d. Auksučiuose, (Gruzdžių vlsč., Šiaulių r., palaidotas Kuršėnuose). Lietuvių pedagogas. 1927 baigė Kėdainių mokytojų seminariją, 1931 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos skyrių. Priklausė aušrininkų, „Naujosios mokyklos“ draugijoms, Lietuvos mokytojų profesinei sąjungai. 1939–1941 žurnalo „Mokykla ir gyvenimas“ redaktorius. 1940 SSRS okupavus Lietuvą Kauno apskrities švietimo skyriaus vedėjas. Žuvo neaiškiomis aplinkybėmis. Parašė „Lietuvių kalbos gramatiką pradinei mokyklai“ (1946 , 1962). Su kitais parengė vadovėlių: „Mano knygelė“ (penkios dalys 1934–1938), „Aušrelė“ (šešios dalys 1936–1938), „Trumpa lietuvių kalbos gramatika“ (dvi dalys 1937–1940), „Literatūros skaitymai“ (1940), „Skaitymo-rašymo pradžia suaugusiems“ (1941).

J. AMBRAŠKOS KŪRYBA

Mano knygelė: vadovėlis. –  Kaunas : A. Ptašeko knygyno leidinys, 1935-1938. –  4 d. : iliustr. –  Aut.: J. Ambraška ir J. Kaplanas, d. 3-4.
Lietuvių kalbos gramatika / J. Ambraška ir J. Žiugžda. –  [Kaunas]: Sakalas, 1937.
Trumpa lietuvių kalbos gramatika / J. Ambraška ir J. Žiugžda. –  [Kaunas] : Sakalas, 1940 (Kaune : spaudė: „Šviesos“ sp.).
Aušrelė / J. Ambraška ir Stp. Zobarskas. –  [Kaunas]: Sakalas, 1935–1939. – (Sakalo leidinys)

APIE J. AMBRAŠKĄ

■ Lietuvių kalbos enciklopedija. – Vilnius, 1999, p. 25.
■  Jurgis Ambraška // Visuotinė lietuvių enciklopedija (T. I). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, p.  425.
■  Jurgis Ambraška [žiūrėta 2019-0602]. Internetinė prieiga:  https://www.vle.lt/Straipsnis/Jurgis-Ambraska-73324