Skip to content Skip to footer

ANGLICKAITĖ-ŠLEŽEVIČIĖNĖ, JOLANTA – LITERATĖ, PEDAGOGĖ

*1942 birželio 28 Šiauliuose † 2014 m. Kužiuose. Pedagogė, literatė. Gimė Janinos ir Stasio Anglickių – pedagogų – šeimoje. Jos tėvelis – poetas Stasys Anglicikis.  Olesinės sodyboje, prie Kuršėnų, prabėgo jos vaikystė ir jaunystės dalis. Šeimoje augo keturi vaikai: Anatolijus, Arvydas, Ri­mantas ir Jolanta. Jau tuomet Stasys Anglickis buvo žinomas poetas, išleidęs keletą knygų. 1959 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą. 1959 – 1963 m. mokėsi Šiaulių K. Preikšo v. pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. Vėliau studijavo Latvijos valstybiniame universitete anglų kalbą. 1964 m. atvyko į Kužius mokytojauti (dėstė anglų kalbą). 1979 – 1994 m. dirbo Kužių vaikų darželio ,,Vyturėlis” vedėja. 2002 m. išleido poezijos knygą ,,Gyvenimo burės”. 2009 m. išleido poezijos rinkinį ,,Žemės delnuos”.
Abiejose poezijos knygose bei įvairia kultūrine-menine veikla Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė didelį dėmesį skyrė savo Tėvo – poeto Stasio Anglickio – šviesaus atminimo išsaugojimui: ,,kad tos negailestingos užmaršties bangos neužlietų tokio ilgo, be galo sudėtingo, įdomaus ir turiningo jo gyvenimo ir kūrybos kelio…“

J. ANGLICKAITĖS-ŠLEŽEVIČIENĖS KŪRYBA

Gyvenimo burės: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 2002 (Kaunas: Aušra).
Prisiminimai apie poetą Stasį Anglickį / sudarė Stasys Rumbinas, Raimonda Rumbinaitė. – Šiauliai: Saulės delta, 2000.  Aut.: Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė, Anatolijus Erdvilas Anglickis, Rimantas Anglickis, Vacys Reimeris, Aligijus Šleževičius.
Žemės delnuos: poezijos rinkinys / Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė. – Šiauliai: Saulės delta, 2009.

■[Eilėraščiai] / Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė. – Portr. // Jungtys. – [2003], p. 209–210.
Eilėraščiai, skirti Kužių bažnyčios ir miestelio jubiliejui / Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė ir kt. // Bažnytėlėn sukviečia varpai. – Kužiai [i.e. Radviliškis]: Litera, 2013. – P. 145–149.
Laiko ženklai: poeto Stasio Anglickio 100-osioms metinėms; Dienos vizija; Miško akys; Rytas prie jūros; Nostalgija: [eilėraščiai] / Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė ; [su prierašu apie autorę]. – Portr. // Širdim uždegsiu žalią beržo ugnį. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – P. 19–23.
Odė Kužiams; Liepos žydi: [poezija] / Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė // Blyksniai. – [Radviliškis] : [Litera], 2014. – P. 170–173.

APIE J. ANGLICKAITĘ-ŠLEŽEVIČIENĘ

Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė (1942 06 28–2014 01 02): [ poetė, Šiaulių rajono Kužių krašto garbės pilietė : nekrologas] / Kužių seniūnija, Kužių lopšelis-darželis  „Vyturėlis“, Šiaulių rajono literatų asociacija. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 2014, saus. 4, p. 13.
Kužiečiams pristatyta nauja žemietės knyga:  [Kužių miestelio bendruomenė gražiu renginiu paminėjo Lietuvos vardo tūkstantmetį bei Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio metu pristatyta naujausia Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės knyga „Žemės delnuos“] // Mūsų dienos. – 2009, kovo 20, p. 1.