Skip to content Skip to footer

Biblioteka spaudoje ir internetinėje erdvėje 2013 metais

APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ IR JOS FILIALUS SPAUDOJE IR INTERNETINĖJE ERDVĖJE 2013 METAIS

Abromavičienė, Sonata. Popietė ,,Kur gyvena knygelės?“/Sonata Abromavičienė. — Iliustr.: [apie Bubių pagrindinės mokyklos bibliotekoje surengtą renginį vaikučiams. Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bubių filialo vyresnioji bibliotekininkė Jūra Valuckienė ] //Mūsų dienos. — 2013, spal. 18, p. 2.
,,Aukso paukštė“ skrenda į Gruzdžius. — Iliustr. — ,,Šiaulių krašto“ inf.: [Šiaulių rajono Gruzdžių šeimos teatras ,,Abra Kadabra“ pripažintas geriausiu šalies 2012 m. lėlių teatru] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, vas. 5, p. 2.
„Auk­so paukš­tė“ šei­mos teat­rui iš Gruz­džių: [sep­tin­tas ap­do­va­no­ji­mas, te­kęs Šiau­lių ra­jo­nui. Ap­do­va­no­ji­mas iš­ties lauk­tas ir reikš­min­gas, ta­čiau ste­bi­na tai, kad pen­kių as­me­nų šei­ma, įkū­ru­si „Ab­rą ka­dab­rą“, ne­gau­na jo­kios fi­nan­si­nės pa­ra­mos. Įsi­kū­ręs Gruz­džių mies­te­lio bib­lio­te­ko­je, kur Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė dir­ba bib­lio­te­ki­nin­ke]//http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/p/pasiekimai.html
Baužaitė, Laura. „Aukime sveikoje ir draugiškoje aplinkoje“: [apie renginį Smilgių bibliotekoje]. — Iliustr.
//https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/491-smilgiu-renginys
Baužaitė,Laura. ,,Aukime sveikoje ir draugiškoje aplinkoje“/Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie renginį vaikams Smilgių bibliotekoje] //Mūsų dienos. — 2013, liep. 26, p. 2.
Baužaitė, Laura. Popietė mažiesiems „Aš pasiūsiu snaigei rūbą“: [apie renginį Smilgių bibliotekoje]. — Iliustr.// https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/631-smilgiu-popiete-vaikams
Baužaitė, Laura. Smilgių bibliotekoje skambėjo lietuviškos tarmės. — Iliustr.//
https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/568-smilgiu-bibliotekoje-apie-tarmes
Baužaitė, Laura. Skambėjo lietuvių tarmės /Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie popietę Smilgių bibliotekoje, skirtą Tarmių metams ] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 29, priedas ,,Krašto žinios“, p. 3.
Baužaitė, Laura. Skambėjo lietuvių tarmės / Laura Baužaitė. — Iliustr.: [apie popietę Smilgių bibliotekoje, skirtą Tarmių metams ] // http://www.skrastas.lt/?data=2013-10-29&;rub_raj=1140535322&id=1382983318&pried=2013-10-29
Baužaitė, Laura. Šventinė popietė Smilgių bibliotekoje. — Iliustr.//https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/640-smilgiu-renginukas-apie-biblioteka
Biblioteka surengė konferenciją: [apie konferenciją „Esu pilietis – mano teisės ir galimybės“]. — Iliustr. //http://www.skrastas.lt/?data=2013-04-23&;rub_raj=1140535322&id=1366643098&pried=2013-04-23
Biblioteka surengė konferenciją /Algimanto Briko nuotr. — Iliustr. — ,,Krašto žinių“ inf. – Rubrika: Šiaulių rajonas: [Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka Kultūros centre surengė konferenciją ,,Esu pilietis — mano teisės ir galimybės“]. — Iliustr. // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, bal. 23, priedas ,,Krašto žinios“, p. 3.
Bibliotekoje pasakojo apie tarmes. — Iliustr. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie Drąsučių bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Tarmių metams] // Šiaulių kraštas. — ISSN 1648-4010. — 2013, spal. 15, priedas ,,Krašto žinios“, p. 3.
Bibliotekoje pasakojo apie tarmes. — Iliustr. — Rubrika: Šiaulių rajonas: [apie Drąsučių bibliotekoje vykusį renginį, skirtą Tarmių metams] //
http://www.skrastas.lt/?data=2013-10-15&;rub_raj= 1140535322&id=1381751765&pried=2013-10-15
Briedienė, Vilma. Lietuvos Respublikos Prezidentė lankėsi Meškuičių bibliotekoje. — Iliustr.
// http://siauliuregionobibliotekos.blogspot.com/2013/12/lietuvos-respublikos-prezidente-lankesi.html
Briedienė, Vilma. Lietuvos Respublikos Prezidentė lankėsi Meškuičių bibliotekoje. — Iliustr. //https://srsvb.lt/lt/aktualijos/naujienos-2/608-prezidente-knygu-kaledos
Brikas, Algimantas. Bibliotekoje atrado save: [apie R. Linauskienę, geriausią metų bibliotekininkę iš Ginkūnų filialo ] // http://www.balsas.lt/m/naujiena/735420; http://www.one.lt/naujiena/bibliotekoje-atrado-save-165051224