Skip to content Skip to footer

BARANAUSKAS, AUGUSTINAS – literatas, knygnešys, tautinio judėjimo dalyvis

baranauskas a.*1861 rugpjūčio 13 Šiupyliuose (Šiaulių r.) † 1923 rugpjūčio 24 Gruzdžiuose, palaidotas gimtinėje. Baigė pradžios mokyklą, vargonininkavo Žagarėje, Žarėnuose ir kitur. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą, už tai 1895-1896 kalintas Šiauliuose, trejiems metams ištremtas iš Vakarų krašto (gyveno Liepojoje) ir kt. Bendradarbiavo „Aušroje“, „Lietuviškajame balse“, „Šviesoje“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“. Paskelbė patriotinės, meilės, gamtos tematikos eilėraščių, prozos kūrinėlių,  scenos vaizdelių, rinko tautosaką. Leido hektografuotą laikraštėlį „Dainų nešėjas“ (apie 1885), „Dainų knygeles dėl berniukų ir mergelių“(1886–1888). Vienas „Atgajos“ draugijos kūrėjų.

AUGUSTINO BARANAUSKO KŪRYBA

Čigonė, arba Tamsumas brangiai apsimoka: vieno veiksmo vaizdelis su dainomis.-Ryga: „Rygos naujienų“ redakcija, 1910 ( Ryga: L. Jakavičiaus sp.).
Girtuoklio sapnas: vieno paveikslo scenos vaizdelis [S.1: s. n, 1926].
Rinkimai: trijų paveikslų vaizdelis: atsitikimas Lietuvoje.-Chicago(III): Dramamylis, 1923 (Chicago III) :Lithuanian Press).

APIE AUGUSTINĄ BARANAUSKĄ

Kviklys B. Mūsų Lietuva. – Vilnius: Mintis, 1991, t. 3, p. 41–42.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 51.
Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla, 1954, T. 2, p. 191.
Medekšaitė-Adomaitienė Ž. Bedieviu vadintas:[130-osioms A. Baranausko metinėms] // Laikas. – 1991, rugp. 10.
Šimtas knygnešių. – Vilnius, 1998, p. 29: iliustr.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 117–118.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1987, p. 100–101.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001, T. 2, p. 633: portr.

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2011/09/14/kultur_03.html

http://www.spaudos.lt/Knygnesiai/A_Baranauskas.htm

http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/siupiliu2.html

http://www.europeana.eu/portal/record/2021803/recordDescription_LNB_C1B0002981889.html