Skip to content Skip to footer

BAŠKIENĖ, RIMA – POLITIKOS IR VISUOMENĖS VEIKĖJA

∗1960 spalio 25 Kentriuose, Kelmės r.  Inžinierė-technologė, politikos ir visuomenės veikėja. Nuo 1974 m. gyvena Kuršėnuose. 1983 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1984 m. dirbo Žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos Šiaulių rajono komiteto instruktore. 1997–2000 m. – Seimo nario Ramūno Karbauskio padėjėja. 2000–2004 m. – Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Nuo 2004 m. yra LR Seimo narė, nuo 2016 m. – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja. Yra Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Šeimos ir vaiko gerovės pakomitečio, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos ir daugelio Parlamentinių grupių narė. Nuo 1996 m. –Valstiečių partijos (dabar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga) narė, pirmininko pavaduotoja. Šiaulių rajono moterų organizacijos „Atgaiva“ narė, Šiaulių regiono poezijos ir menų kūrėjų asociacijos „Menų šaltinis“ narė. pirmosios ir vienintelės Lietuvos Karalienės Mortos pagerbimo šventė ir jos vardo premijos įteikimo iškilmės. R. Baškienė nuo 2004–2013 m. buvo Lietuvos Karalienės Mortos premijos, teiktos talentingiausiems Lietuvos vaikams už pasiekimus įvairiose meno srityse, globėja. Nuo 2005 m. yra Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kuršėnuose organizuojamos tradicinės vaikų knygos šventės „Pasibelsk į knygos širdį“ globėja, o nuo 2014 m. – jos padalinio – Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos globėja. Apdovanota Baltijos asamblėjos medaliu už nuopelnus stiprinant Baltijos šalių vienybę.

APIE R. BAŠKIENĘ

[Baškienė (Špakauskaitė) Rima : inžinierė, politikė: biografijos] / parengė Damijonas Šniukas]. – Portr. // Gruzdžiai. – D. 2, p. 1105.
■ Rima Baškienė [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieiga:  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=seimo_narys&p_asm_id=26656
Rima Baškienė [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieiga:  https://www.siauliuraj.lt/ATSTOVAS-SEIME691186239428996363
■ Rumbinas, Stasys. Šypsokis, moterie, ir būk kantri…: [apie Šiaulių rajono mero pavaduotoją R. Baškienę ir pokalbį su ja]. – Portr. // Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų…. – Šiauliai: Saulės delta, 2003. – P. 17–20.